AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 

Pełen wykaz haseł w języku angielskim

AAVSO  opis  zdjęcie
AAVSO chart  opis  zdjęcie
Abell catalog  opis  zdjęcie
Abell cluster  opis  zdjęcie
aberration, chromatic  opis  zdjęcie
aberration of starlight  opis  
aberration, spherical  opis  zdjęcie
abiogenesis  opis  
ablation  opis  
absolute magnitude  opis  
absolute zero  opis  
absorption  opis  
absorption band  opis  
absorption line  opis  zdjęcie
absorption nebula  opis  zdjęcie
acapulcoite  opis  
Acasta formtaion  opis  
acceleration stress  definicja  
accelerator  opis  
accelerometer  opis  
accretion  opis  zdjęcie
accretion disk  opis  zdjęcie
acetogens  opis  
Achernar (Alpha Eridani)  opis  zdjęcie
Achilles  opis  
achondrite  definicja  zdjęcie
achromatic lens  opis  
A-class asteroid  opis  zdjęcie
acre  definicja  
Acrux (Alpha Crucis)  opis  
ACT Catalog  opis  
activation energy  definicja  
active galactic nuclei  opis  zdjęcie
active galaxy  definicja  
active optics  opis  
active region  opis  
active satellite  definicja  
active sun  definicja  
adaptive optics  opis  
Adhara (Epsilon Canis Majoris)  opis  
adhesion  definicja  
adiabatic process  opis  
Adrastea  opis  zdjęcie
advance of perihelion  opis  
aerolite  definicja  
aerolith  definicja  
Ae star  definicja  
AGN  opis  zdjęcie
AI Velorum star  definicja  
albedo  opis  
Algol variable star (beta Persei)  opis  zdjęcie
alloy  opis  
Almukantarat  opis  zdjęcie
Almukantarat Astronomy Club  opis  zdjęcie
Alpha Cygni star  definicja  
Alpha particle  opis  
Alpha2 Canum Venaticorum star  definicja  
Altar  opis  zdjęcie
american gallon  opis  
amper  opis  
Andromeda  opis  zdjęcie
apastron  definicja  
apeks  definicja  
aphelion  definicja  
apoapsis  opis  
apochromat  definicja  
apochromatic lens  definicja  
apogalaxion  definicja  
apogee  definicja  
aposelene  definicja  
apparent magnitude  opis  
apside line  opis  
apsides  opis  
Ap star  opis  
Aquarius  opis  zdjęcie
Aquila  opis  zdjęcie
Ara  opis  zdjęcie
Archer  opis  zdjęcie
arc minute  definicja  
arc second  definicja  
Argelander method  opis  
Aries  opis  zdjęcie
Army Ballistic Missile Agency (ABMA)  opis  
astronomical azimuth  opis  zdjęcie
astronomical satellite  opis  zdjęcie
Astronomical Society for South Australia (ASSA)  opis  zdjęcie
astronomical unit  definicja  
atmosphere  opis  
atmosphere (unit)  opis  
atmospheric pressure  opis  
AU  definicja  
Auriga  opis  zdjęcie
axion  opis  
axis of the universe  definicja  
azimuth  opis  
barium star  definicja  
Bear Watcher  opis  zdjęcie
BEIR  opis  
Berenice's Hair  opis  zdjęcie
Be star  opis  
beta Lyrae variable star  opis  
betatron  opis  
Big Dipper  opis  zdjęcie
binary star  opis  
black dwarf  definicja  
black hole  opis  zdjęcie
blue giant  definicja  
bolide   opis  zdjęcie
Bootes  opis  zdjęcie
Bp star  definicja  
brown dwarf  opis  zdjęcie
buffer gas  definicja  
Bull  opis  zdjęcie
Bw star  definicja  
cable release  definicja  
Cameleopardalis  opis  zdjęcie
Cancer  opis  zdjęcie
candela  definicja  
Canes Venatici  opis  zdjęcie
Canis Major  opis  zdjęcie
Canis Minor  opis  zdjęcie
Capricornus  opis  zdjęcie
carbon star  opis  
Carina  opis  zdjęcie
case  opis  
Cassiopeia  opis  zdjęcie
cataclysmic variable star  opis  
celestial body  definicja  
celestial coordinate system  opis  
celestial meridian  opis  
celestial sphere  opis  
Celsjus' scale  opis  
Centaur  opis  zdjęcie
Centaurus  opis  zdjęcie
center of gravity  opis  
center of mass  opis  
cepheid  opis  zdjęcie
Cepheus  opis  zdjęcie
ceramics  opis  
Cetus  opis  zdjęcie
CEV  opis  zdjęcie
Charioteer  opis  zdjęcie
chemical element  opis  
chondrite  opis  zdjęcie
chondrite, carbonaceous  opis  zdjęcie
chondrite, normal   definicja  zdjęcie
chondrule  opis  zdjęcie
chromosphere  definicja  
Circinus  opis  zdjęcie
circular motion  opis  
class A star  opis  
class B star  opis  
class F star  opis  
class G star  opis  
clock-work  definicja  
cluster of galaxies  opis  zdjęcie
CME  opis  zdjęcie
Cockcroft-Walton accelerator  opis  
colliding beam accelerator  opis  
Columba  opis  zdjęcie
coma  opis  zdjęcie
Coma Berenices  opis  zdjęcie
comet  opis  zdjęcie
composite  definicja  
constellation  opis  zdjęcie
constellations  opis  zdjęcie
coronal hole  opis  
coronal loop  opis  zdjęcie
coronal mass ejection  opis  zdjęcie
Corvus  opis  zdjęcie
Crab  opis  zdjęcie
crater  definicja  zdjęcie
Crater  opis  zdjęcie
Crew Exploration Vehicle  opis  zdjęcie
Crow  opis  zdjęcie
Crux  opis  zdjęcie
C star  opis  
culmination  definicja  
Cup  opis  zdjęcie
cyclic accelerator  opis  
cyclotron  opis  
Cygnus X-1 (3U 1956+35)  definicja  zdjęcie
dagerotype  definicja  
dark matter  opis  zdjęcie
dark nebula  opis  zdjęcie
degenerate matter  definicja  
degenerate star  definicja  
Deimos  opis  zdjęcie
delta Scuti variable star  opis  
density  opis  
deuterium  opis  
diaphragm  definicja  zdjęcie
Discovery OV-103  opis  zdjęcie
dispersion  opis  
distortion  opis  
Doppler shift  opis  zdjęcie
doublet  definicja  
Dove  opis  zdjęcie
Draco  opis  zdjęcie
Dragon  opis  zdjęcie
Drawing Compasses  opis  zdjęcie
dwarf novae   opis  zdjęcie
dwarf star  opis  
Eagle  opis  zdjęcie
Earth  opis  zdjęcie
Earth's atmosphere  opis  zdjęcie
eccentricity  opis  
eclipsing variable star  opis  
ecliptic  opis  
ecliptic coordinates  opis  
electrolysis  opis  
electron  opis  
electronovolt  opis  
electron synchrotron  opis  
elevation  opis  zdjęcie
elipse center  definicja  
elliptical galaxy  opis  zdjęcie
emission line  definicja  
emission nebula  opis  zdjęcie
Endeavour OV-105  opis  zdjęcie
endothermic process  opis  
english gallon  opis  
enlargement of telescope  definicja  
epoch  opis  
equator  opis  zdjęcie
equitorial coordinates  opis  zdjęcie
eruptive variable star  opis  
ESA  opis  zdjęcie
European Space Agency  opis  zdjęcie
EVA  opis  zdjęcie
exothermic process  opis  
extra vehicular activity  opis  zdjęcie
facule  opis  
Fahrenheit's scale  opis  
fine structure constant  opis  
fireball  opis  zdjęcie
firmament  opis  
Fish  opis  zdjęcie
flare variable star  opis  
Fly  opis  zdjęcie
focal distance  opis  
focal length  opis  
foot  opis  
Fp star  definicja  
galactic coordinates  opis  
galactic halo  opis  zdjęcie
galaxy  opis  zdjęcie
Galaxy  opis  zdjęcie
galaxy with a bar  definicja  
gallon  opis  
gamma rays  opis  
Gemini  opis  zdjęcie
General Theory of Relativity  opis  
geoid  opis  
geophysical satellite  opis  
geostationary orbit  opis  
geosynchronous orbit  opis  
geothermic energy  opis  
giant star  definicja  
Giraffe  opis  zdjęcie
globular cluster  opis  zdjęcie
globule  opis  zdjęcie
gravitational acceleration  opis  
gravitational lensing  opis  zdjęcie
gravity  definicja  
Greater Bear  opis  zdjęcie
Greater Dog  opis  zdjęcie
Greenwich time  opis  
halo  opis  zdjęcie
halo, galactic  opis  zdjęcie
Hare  opis  zdjęcie
heat of evaporation  definicja  
Heavenly Twins  opis  zdjęcie
heavy hydrogen  opis  
heliopause  definicja  zdjęcie
heliosheath  opis  zdjęcie
heliosphere  opis  zdjęcie
helium  opis  
Hercules  opis  zdjęcie
Hertzprung - Russell diagram  opis  zdjęcie
horizontal mounting  definicja  
Horned Goat  opis  zdjęcie
H-R diagram  opis  zdjęcie
Hunting Dogs  opis  zdjęcie
Huygen's rule  opis  
Hydra  opis  zdjęcie
hydrogen  opis  
IAU  opis  
imperial gallon  opis  
inch  definicja  
inclination  definicja  zdjęcie
interferometry  opis  
interpolation method  opis  
interstellar matter  opis  zdjęcie
invariant interval  opis  
ion  definicja  
ionosphere  opis  
Iridium  opis  zdjęcie
irregular galaxy  definicja  
irregular variable star  opis  
ISS  opis  zdjęcie
julian date  opis  
Jupiter  opis  zdjęcie
Keel  opis  zdjęcie
kelvin  opis  
Kelvin's scale  opis  
kilogram  definicja  
kilometre  definicja  
km  definicja  
K star  opis  
Lacerta  opis  zdjęcie
Lagrange point  opis  zdjęcie
Large Magellanic Cloud  opis  zdjęcie
lens  opis  zdjęcie
lens  opis  
Leo  opis  zdjęcie
LEO  opis  
Leo Minor  opis  zdjęcie
Lepus  opis  zdjęcie
libration point  opis  zdjęcie
light year  opis  
linear accelerator  opis  
linear accelerator with progressive wave  opis  
linear accelerator with standing wave   opis  
line of apsides  opis  
Lion  opis  zdjęcie
Lion Cub  opis  zdjęcie
litosphere  opis  
Little Bear  opis  zdjęcie
Lizard  opis  zdjęcie
long-period variable star  opis  zdjęcie
Lorentz invariance  opis  
low-earth orbit  opis  
Lynx  opis  zdjęcie
MACHO  opis  zdjęcie
Magnetar  opis  
magnetosphere  opis  zdjęcie
magnitudo  opis  
Mars  opis  zdjęcie
mass of the Sun  opis  
mechanical wave  definicja  
MER  opis  zdjęcie
Mercury  opis  zdjęcie
meridian  definicja  
Me star  definicja  
metal  opis  
metallurgy  definicja  
meteor  opis  zdjęcie
meteorite  opis  zdjęcie
meteorite shower  definicja  
meteoroid  opis  
meteorological satellite  opis  
metre  definicja  
microquasar  opis  zdjęcie
microtron  opis  
mile  definicja  
Milky Way  opis  zdjęcie
Mira Ceti variable star  opis  zdjęcie
Miras  opis  zdjęcie
mirror  definicja  
missing mass  opis  zdjęcie
Monoceros  opis  zdjęcie
Moon  opis  zdjęcie
MS star  definicja  
M star  opis  
Musca  opis  zdjęcie
NASA  opis  zdjęcie
nautical mile  definicja  
navigational satellite  opis  
NBA method  opis  
NB method  opis  
nebula  opis  zdjęcie
Neptune  opis  zdjęcie
neutrinos  opis  
neutron star  opis  
niuton  definicja  
noon  opis  
Norma  opis  zdjęcie
novae  opis  zdjęcie
N star  definicja  
occultation  opis  
O-C diagram  opis  zdjęcie
Oe and Of star  opis  
olivine  opis  zdjęcie
open cluster  opis  zdjęcie
oposition  opis  zdjęcie
Oppenheimer-Volkoff limit  definicja  
orbit  opis  zdjęcie
orbital parameters  opis  zdjęcie
Orion  opis  zdjęcie
O star  opis  
ozone layer  definicja  
panspermia  opis  
parallactic mounting  definicja  
parallel  definicja  zdjęcie
parsec  opis  
pascal  definicja  
Pegasus  opis  zdjęcie
periapsis  opis  
periastron  definicja  
perigalaxion  definicja  
perigee  definicja  
perihelion  definicja  
periselene  definicja  
Phobos  opis  zdjęcie
photographic plate  definicja  
photon  opis  
photosphere  definicja  
Pickering method  opis  
Pisces  opis  zdjęcie
planet  opis  zdjęcie
planetary nebula  opis  zdjęcie
planetary system  definicja  zdjęcie
plasma  opis  
plutoid  opis  zdjęcie
Pogson method  opis  
point mass  opis  
polar orbit  opis  
pole of the sky  opis  
positron  opis  
pottery  opis  
pound  definicja  
pressure  opis  
Primakoff effect  opis  
proton  opis  
proton synchrotron  opis  
protostar  opis  
protuberations  opis  zdjęcie
pulsar  opis  zdjęcie
pulsating variable star  opis  
Puppis  opis  zdjęcie
quantum fluctuations  opis  
quark star  opis  zdjęcie
quasar  opis  zdjęcie
quasi-stellar object  opis  zdjęcie
radial velocity  opis  
radian  definicja  
Ram  opis  zdjęcie
R Coronae Borealis variable star  opis  zdjęcie
recessional velocity  definicja  
red giant  opis  zdjęcie
Red Planet  opis  zdjęcie
redshift  opis  
red supergiant  definicja  
reflection coefficient  definicja  
reflection nebula  opis  zdjęcie
reflex  definicja  
refractive index  opis  
Rosetta  opis  zdjęcie
rotating varuable star  definicja  
RR Lyr variable star  opis  
R star  definicja  
RV Tau variable star  opis  
Sagittarius  opis  zdjęcie
satellite  opis  zdjęcie
Saturn  opis  zdjęcie
SC star  definicja  
Sculptor  opis  zdjęcie
second  definicja  
selenography  definicja  
semiregular variable star  opis  
Sextans  opis  zdjęcie
Sextant  opis  zdjęcie
shift, Doppler  opis  zdjęcie
sideric peroid  opis  
SI unit system  opis  
slow irregular variable star  opis  
Small Dipper  opis  zdjęcie
Smaller Dog  opis  zdjęcie
sol  definicja  
solar activity  opis  zdjęcie
solar constant  opis  
solar eruption  opis  zdjęcie
Solar System  opis  zdjęcie
solar wind  opis  zdjęcie
South  definicja  
Southern Cross  opis  zdjęcie
Southern Triangle  opis  zdjęcie
space shuttle  opis  zdjęcie
space station  opis  zdjęcie
Special Theory of Relativity  opis  
spiral galaxy  opis  zdjęcie
S star  opis  
star  opis  zdjęcie
statute mile  definicja  
steam pressure  opis  
stellar wind  opis  
steradian  definicja  
Stern  opis  zdjęcie
subdwarf  opis  
subgiant  opis  
Sun  opis  zdjęcie
sun spot  opis  zdjęcie
superdense star  opis  
supergalactic coordinates  opis  
supergalactic plane  opis  
supernova  opis  zdjęcie
symbiotic variable star  opis  zdjęcie
synchrotron  opis  
synodic period  opis  
systeme international  opis  
tangential velocity  opis  
Taurus  opis  zdjęcie
tectites  definicja  
telecomunication satellite  opis  zdjęcie
teleconverter  definicja  zdjęcie
temperature  opis  
termination shock  opis  zdjęcie
terminator  definicja  zdjęcie
The Square  opis  zdjęcie
tidal heating  opis  zdjęcie
tides  opis  
tolerance to acceleration  definicja  
transit  opis  zdjęcie
Triangle  opis  zdjęcie
Triangulum  opis  zdjęcie
Triangulum australe  opis  zdjęcie
triplet  definicja  
tropic  opis  zdjęcie
troposphere  opis  
uncertainty principle  opis  
Unicorn  opis  zdjęcie
universal time (UT)  opis  
Universe  opis  
Uranus  opis  zdjęcie
Ursa Major  opis  zdjęcie
Ursa Minor  opis  zdjęcie
UV Ceti variable star  opis  
V404 Cygni  definicja  
Van de Graaff accelerator  opis  
variable star  opis  zdjęcie
Venus  opis  zdjęcie
Vostok  opis  zdjęcie
Vostok 1  opis  zdjęcie
Vostok 2  opis  zdjęcie
Vostok 3  opis  zdjęcie
Vostok 4  opis  zdjęcie
Vostok 5  opis  zdjęcie
Vostok 6  opis  zdjęcie
Water Bearer  opis  zdjęcie
Water Snake  opis  zdjęcie
wave  opis  
Whale  opis  zdjęcie
white dwarf  opis  zdjęcie
Wolf number  opis  zdjęcie
Wolf-Rayet star  opis  zdjęcie
W Ursae Majoris variable star  opis  
X-rays  opis  
yard  definicja  
zenith  opis  zdjęcie
zenithal distance  opis  

*
*
Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie