AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
Orzeł   Eagle

Orzeł, gwiazdzbiór nieba północnego    Orzeł (łac. Aquila, dopełniacz Aquilae, skrót Aql) to duży gwiazdozbiór nieba północnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-03 19:59:03+02 Karol Langner

Szczegóły (1471/0.32)

*
*

* * 
Ziemia   Earth

Ziemia widziana przez Galileo    Trzecia planeta w kolejności od Słońca w Układzie Słonecznym - do tej pory jedyne miejsce we Wszechświecie, w którym stwierdzono obecność życia. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Ziemia i jej satelity
* więcej zdjęć: Ziemia i jej satelity
* więcej linków: Ziemia i jej satelity

2003-07-16 05:07:35+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-27 00:48:21+02 Karol Langner

Szczegóły (7458/1.33)

*
*

* * 
atmosfera Ziemi   Earth's atmosphere

Warstwy atmosfery Ziemi    Powłoka gazowa Ziemi utrzymywana dzięki sile grawitacji. Nie ma jednoznacznego końca atmosfery, przerzedza się ona wraz z wysokością nad powierzchnią. Trzy czwarte masy atmosfery jest zawarta w pierwszych dolnych 11 km. Granicę pomiędzy atmosferą a Kosmosem przyjmuje się na wysokości pomiędzy 75 a 120 km. >>

* dalsze szczegóły

2004-03-06 19:37:44+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-27 00:52:26+02 Karol Langner

Szczegóły (5107/0.98)

*
*

* * 
mimośród   eccentricity

Parametr astrodynamiczny opisujący charakter i kształt orbity. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-14 13:22:54+02 Karol Langner

Szczegóły (1607/0.35)

*
*

* * 
gwiazda zmienna zaćmieniowa   eclipsing variable star

Gwiazda zmienna - układy podwójny, którego płaszczyzna orbity leży blisko linii widzenia obserwatora; składniki takiego układu okresowo zakrywają się, powodując zmniejszenie jasności obserwowanej. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:25:54+01 Agata Karska 2005-04-08 18:03:00+02 Karol Langner

Szczegóły (1272/0.22)

*
*

* * 
ekliptyka   ecliptic

Koło wielkie na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny ruch Słońca w ciągu roku, odpowiadający w rzeczywistości krążeniu Ziemi wokół Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-10 13:42:12+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (3431/0.61)

*
*

* * 
współrzędne ekliptyczne   ecliptic coordinates

Układ współrzędnych astronomicznych, w którym płąszczyzną podstawową jest ekliptyka. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-26 22:30:48+02 Karol Langner

Szczegóły (1334/0.29)

*
*

* * 
elektroliza   electrolysis

Rozpad związku chemicznego spowodowany przepływem prądu elektrycznego. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-11 17:11:02+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (889/0.16)

*
*

* * 
elektron   electron

Elektron to trwała cząstka elementarna o ujemnym ładunku elektrycznym e = 1,6021917(70) x 10-19 kulomba i masie spoczynkowej około me = 9,10938 x 10-31 kg. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-07 01:08:24+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1962/0.38)

*
*

* * 
elektronowolt   electronovolt

Jednostka energii używana w fizyce cząstek elementarnych; jeden elektronowolt (eV) równy jest energii kinetycznej uzyskanej przez elektron po przejściu przez różnicę potencjałów jednego wolta - 1,6 x 10-19 J. >>

* dalsze szczegóły

2002-04-28 14:25:50+02 Andrzej Nowojewski

Szczegóły (1236/0.22)

*
*

* * 
synchrotron elektronowy   electron synchrotron

Rodzaj akceleratora cyklicznego (zobacz też synchrotron), służącego do impulsowego, cyklicznego przyspieszania elektronów. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:06:32+01 Agata Karska 2005-04-23 21:09:04+02 Karol Langner

Szczegóły (1005/0.18)

*
*

* * 
elewacja   elevation

Układ współrzędnych horyzontalnych    Jedna z dwóch współrzednych horyzontalnych - kątowa odległość punktu od płaszczyzny horyzontu. >>

* dalsze szczegóły

2001-12-26 21:58:00+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (2019/0.35)

*
*

* * 
ognisko elipsy   elipse center

Jedno z dwóch punktów wewnątrz elipsy, wyznaczone warunkiem że suma odległości do nich z każdego punktu elipsy jest taka sama.

2002-06-17 02:03:10+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1644/0.29)

*
*

* * 
galaktyka eliptyczna   elliptical galaxy

Galaktyka eliptyczna M105    Jeden z najczęściej spotykanych rodzajów galaktyk we Wszechświecie; mają kształty elipsoidalne - stąd nazwa - i masy większe niż inne galaktyki. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Astronomia pozagalaktyczna
* więcej zdjęć: Obiekty pozagalaktyczne
* więcej linków: Astronomia pozagalaktyczna

2002-01-20 23:11:00+01 Andrzej Nowojewski 2005-04-04 09:17:17+02 Karol Langner

Szczegóły (1858/0.32)

*
*

* * 
linia emisyjna   emission line

Jasna linia w widmie promieniowania obiektu, spowodowana przez emisję światła na określonej długości fali. Linie emisyjne pojawiają się np. w widmie mgławic pobudzonych przez pobliską bardzo gorącą gwiazdę.

2005-05-27 23:22:40+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1023/0.23)

*
*

* * 
mgławica emisyjna   emission nebula

IC 2944 w Centaurze    Rodzaj mgławicy - chmury zjonizowanej materii miedzygwiezdnej, emitujące światło w różnych kolorach zależnie od swojego składu chemicznego i temperatury. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Mgławice emisyjne

2005-04-14 21:39:04+02 Karol Langner

Szczegóły (1699/0.35)

*
*

* * 
Endeavour OV-105   Endeavour OV-105

Endeavour kończy misję STS-111    Jeden z pięciu wahadłowców przeznaczonych do lotów kosmicznych we flocie NASA. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Misje promów kosmicznych
* więcej zdjęć: Endeavour
* więcej linków: Pojazdy kosmiczne

2005-05-12 22:47:07+02 Artur Wrona 2005-05-14 13:47:02+02 Karol Langner

Szczegóły (1055/0.23)

*
*

* * 
endotermiczny proces   endothermic process

Proces, podczas którego energia jest pochłaniana. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-07 23:49:38+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1000/0.18)

*
*

* * 
galon angielski   english gallon
galon   gallon

Anglosaska jednostka objętości; jeden galon (Gal) jest równy 4,54609 dm3 (litrów). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:34:30+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1163/0.20)

*
*

* * 
powiększenie teleskopu   enlargement of telescope

Stosunek odległości ogniskowej danego obiektywu do odległości ogniskowej okularu w tych samych jednostkach.

2002-01-29 12:42:21+01 Agata Karska

Szczegóły (1048/0.18)

*
*

* * 
epoka   epoch

Punkt w czasie, dla którego określone są dane współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-14 15:38:13+02 Karol Langner

Szczegóły (1523/0.34)

*
*

* * 
równik   equator

Równik Ziemi    Linia biegnąca wokół globu, w połowie pomiędzy jego dwoma biegunami - powierzchnia na równiku planety będącej prawie sferyczną jest równoległą do osi obrotu. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-17 04:05:29+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-20 10:08:37+02 Karol Langner

Szczegóły (3317/0.60)

*
*

* * 
współrzędne równikowe II   equitorial coordinates

Układ współrzędnych równikowych    Układ współrzędnych astronomicznych w którym płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna równika niebieskiego. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-14 12:16:45+02 Karol Langner

Szczegóły (2646/0.58)

*
*

* * 
gwiazda zmienna wybuchowa   eruptive variable star
gwiazda zmienna katalizmiczna   cataclysmic variable star

Gwiazdy zmienne, wybuchające okazjonalnie w wyniku procesów termojądrowych zachodzących na ich powierzchni lub w ich wnętrzu. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:12:36+01 Agata Karska

Szczegóły (1111/0.19)

*
*

* * 
ESA   ESA
Europejska Agencja Kosmiczna   European Space Agency

Logo ESA    Akronim od Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency) - międzynarodowa organizacja krajów zachodnioeuropejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-25 22:30:00+02 Aleksandra Drozd 2005-04-26 13:09:46+02 Karol Langner

Szczegóły (1165/0.26)

*
*

* * 
Europejska Agencja Kosmiczna   European Space Agency

Logo ESA    Akronim od Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency) - międzynarodowa organizacja krajów zachodnioeuropejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-25 22:30:00+02 Aleksandra Drozd 2005-04-26 13:09:46+02 Karol Langner

Szczegóły (1165/0.26)

*
*

* * 
EVA   EVA
spacer kosmiczny   extra vehicular activity

Początek pierwszego spaceru STS-109    Działania wykonywane w przestrzeni kosmicznej poza statkim, w specjalnym skafandrze kosmicznym będącym na własnym zasilaniu. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 01:26:41+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1706/0.30)

*
*

* * 
egzotermiczna proces   exothermic process

Proces, podczas którego energia jest wydzielana. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-07 23:44:52+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-03 18:37:29+02 Karol Langner

Szczegóły (952/0.17)

*
*

* * 
spacer kosmiczny   extra vehicular activity
EVA   EVA

Początek pierwszego spaceru STS-109    Działania wykonywane w przestrzeni kosmicznej poza statkim, w specjalnym skafandrze kosmicznym będącym na własnym zasilaniu. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 01:26:41+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1706/0.30)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie