AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
IAU   IAU

Skrót od International Astronomical Union (ang. Miedzynarodowa Unia Atronomiczna) - odnoga Międzynarodowego Komitetu Naukowego (ICSU), zrzeszająca poszczególne instytucje i organizacje astronomiczne z całej Ziemi, i uznany autorytet ustalający nazwy gwiazd, planet, asteroidów, innych ciał niebieskich, oraz zjawisk astronomicznych. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-26 23:15:57+02 Karol Langner

Szczegóły (984/0.21)

*
*

* * 
galon imperialny   imperial gallon
galon   gallon

Anglosaska jednostka objętości; jeden galon (Gal) jest równy 4,54609 dm3 (litrów). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:34:30+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1169/0.20)

*
*

* * 
cal   inch

Anglosaska jednostka długości; 1 cal (") to 2,54 cm, a 12 cali to stopa.

2002-01-25 17:17:15+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1310/0.23)

*
*

* * 
inklinacja   inclination

Keplerowskie parametry orbitalne    Jeden z parametrów keplerowskich orbity, określający (w stopniach) kąt nachylenia płaszczyzny orbity do pewnej płaszczyzny odniesienia, którą jest najczęściej ekliptyka lub równik okrążanego ciała. W przypadku gwiazd podwójnych i planet pozasłonecznych płaszczyzną odniesienia jest płaszczyzna styczna do sfery niebieskiej.

* opis zdjęcia

2005-05-13 19:21:36+02 Anna Marszałek 2005-05-14 15:22:42+02 Karol Langner

Szczegóły (1495/0.33)

*
*

* * 
interferometria   interferometry

Technika pozwalająca otrzymać obrazy obiektów niebieskich z bardzo dużą rozdzielczości, polegająca na łączeniu informacji świetlnej otrzymanej przez niezależne, dalekie od siebie teleskopy. >>

* dalsze szczegóły

2002-04-08 10:39:35+02 Anna Marszałek

Szczegóły (1448/0.25)

*
*

* * 
metoda interpolacyjna   interpolation method

Metoda wizualnej obserwacji gwiazd zmiennych, podobna do metody Pickeringa. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 22:55:21+01 Agata Karska 2005-04-09 00:49:17+02 Karol Langner

Szczegóły (1029/0.18)

*
*

* * 
materia międzygwiazdowa   interstellar matter

Mgławica Trifid    Ogólna nazwa różnych form materii rozproszonych nie mających tak określonych struktur jak gwiazdy - najcześciej silnie rozrzedzony gaz z domieszką pyłu. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-29 15:16:43+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-12 22:35:12+02 Karol Langner

Szczegóły (1865/0.35)

*
*

* * 
interwał czasoprzestrzenny   invariant interval

Wielkość (oznaczana przez S2), która zgodnie z zasadą niezmienniczości interwału pozostaje stała niezależnie od układu odniesienia. >>

* dalsze szczegóły

2003-12-17 23:25:05+01 Jan Urbański

Szczegóły (1636/0.32)

*
*

* * 
jon   ion

Cząstka będąca atomem lub grupą atomów, obdarzona dodatnim lub ujemnym ładunkiem elektrycznym powstałym skutek utracenia lub przyłączenia elektronów.

2002-06-14 00:26:44+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1232/0.22)

*
*

* * 
jonosfera   ionosphere

Górna warstwa atmosfery planety, składająca się w znacznej części ze swobodnych, naładowane dodatnio jonów oraz naładowanych ujemnie elektronów. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-25 22:27:33+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1090/0.19)

*
*

* * 
Iridium   Iridium

Satelita Iridium    System 66 satelitów telekomunikacyjnych rozmieszczonych na orbitach okołoziemskich, umożliwiających przesyłanie danych przez przenośne urządzenia na całym świecie. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-26 10:04:30+02 Aleksandra Drozd 2005-04-26 13:50:05+02 Karol Langner

Szczegóły (1051/0.23)

*
*

* * 
galaktyka nieregularna    irregular galaxy

Galaktyka o bardzo nieregularnym kształcie i bez widocznej struktury eliptycznej lub spiralnej; klasyfikowana jako typ Irr.

2004-06-06 01:50:53+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (931/0.19)

*
*

* * 
gwiazda zmienna nieregularna   irregular variable star

Gwiazda zmienna, której jasność zmienia się bez śladów regularności. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:49:08+01 Agata Karska 2005-04-07 09:32:28+02 Karol Langner

Szczegóły (997/0.17)

*
*

* * 
ISS   ISS

Emblemat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej    Skrót od International Space Station, czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - sztuczny satelita będący owocem współpracy NASA, CSA (Canadian Space Agency), ESA, Japonii, Rosji, i Brazylii. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-03 00:04:08+02 Aleksandra Drozd 2005-05-03 10:38:41+02 Karol Langner

Szczegóły (1022/0.22)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie