AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
MACHO   MACHO

Obiekt MACHO widzialny optycznie    Akronim od Massive [Astrophysical] Compact Halo Objects, czyli masywne [astrofizyczne] zwarte obiekty występujące w halo galaktycznym. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 11:59:40+01 Andrzej Nowojewski 2005-04-12 20:57:21+02 Karol Langner

Szczegóły (1417/0.25)

*
*

* * 
Magnetar   Magnetar

Magnetar jest to gwiazda o bardzo silnym polu magnetycznym i bardzo szybkim ruchu obrotowym. Magnetar może powstać z pulsara lub gwiazdy neutronowej, który miał już wcześniej duże pole magnetyczne i szybki ruch obrotowy. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-13 22:03:12+02 Tomasz Ożański

Szczegóły (1047/0.23)

*
*

* * 
magnetosfera   magnetosphere

Ziemski bąbel magnetyczny    Obszar wokół ciała niebieskiego, w którym cząstki naładowane elektrycznie znajdują się pod dominujacym wpływem pola magnetycznego pochodzącego z tego ciała. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-17 02:29:54+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1657/0.30)

*
*

* * 
magnitudo   magnitudo

Jednostka używana do określania wizualnej lub absolutnej jasności obiektów na niebie, oznaczana przez m lub mag. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-26 20:34:42+02 Karol Langner

Szczegóły (1876/0.41)

*
*

* * 
Mars   Mars

Valles Marineris na Marsie    Czwarta planeta w kolejności od Słońca w Układzie Słonecznym. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Mars
* więcej zdjęć: Mars
* więcej linków: Mars

2003-02-22 15:44:53+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-12 22:26:49+02 Karol Langner

Szczegóły (3549/0.63)

*
*

* * 
masa Słońca   mass of the Sun

Często stosowana w astronomii jednostka masy, slużąca do określania masy innych gwiazd i obiektów o masach porównywalnych. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-09 18:04:15+02 Anna Marszałek 2005-04-12 22:27:19+02 Karol Langner

Szczegóły (2505/0.45)

*
*

* * 
fala mechaniczna   mechanical wave

Mechaniczne i periodyczne zaburzenie przenoszące energię w ośrodku z prędkością dźwięku, polegające na niewielkich ruchach cząsteczek bez zmiany ich średniego położenia.

2002-06-15 13:24:25+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:00:22+02 Karol Langner

Szczegóły (1269/0.23)

*
*

* * 
MER   MER

Artystyczna koncepcja pojazdu marsjańskiego    Mars Exploration Rover to samodzielny, bezzałogowy pojazd marsjański, wykorzystywany do badań skał i gruntu na Czerwonej Planecie. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-26 03:46:34+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-12 22:50:10+02 Karol Langner

Szczegóły (1148/0.21)

*
*

* * 
Merkury   Mercury

Merkury w 1974 roku    Pierwsza planeta w Układzie Słonecznym licząc od Słońca. Jest jedną z planet znanych w starożytności. Grecy nadali mu imię boga Hermesa (posłańca bogów), którego rzymskie imię brzmi Merkury. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Merkury
* więcej zdjęć: Merkury
* więcej linków: Planety i ich księżyce

2003-07-16 05:24:13+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-12 23:32:01+02 Karol Langner

Szczegóły (1891/0.34)

*
*

* * 
południk   meridian

Połowa koła wielkiego, będącego przecięciem sfery o wyróżnionej osi przez płaszczyzne przechodzącą przez tę oś.

2003-02-22 16:47:24+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1114/0.21)

*
*

* * 
gwiazda typu Me   Me star

Gwiazdy typu M z liniami emisyjnymi w swoim widmie. Niektóre gwiazdy znane jako Mira należą do tego typu.

2005-06-14 18:18:23+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (753/0.17)

*
*

* * 
metal   metal

Pierwiastek chemiczny dobrze przewodzący ciepło i elektryczność, zazwyczaj odznaczający się kowalnością i charakterystycznym połyskiem. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-23 15:48:16+01 Marcin Marszałek 2005-04-12 23:36:37+02 Karol Langner

Szczegóły (1582/0.28)

*
*

* * 
metalurgia   metallurgy

Dział nauki i techniki zajmujący się metodami otrzymywania metali i stopów oraz dalszą ich obróbką, mającą na celu nadanie ty mmateriałom pożądanych kształtów i własności.

2002-01-23 15:48:55+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (796/0.14)

*
*

* * 
meteor   meteor

Meteor z roju Perseidów    Smuga światła na niebie spowodowana przejściem meteoroidu przez ziemską atmosferę. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Meteoryty, meteory, bolidy

2002-01-29 01:24:19+01 Agata Karska 2005-04-01 12:51:36+02 Karol Langner

Szczegóły (1619/0.28)

*
*

* * 
meteoryt   meteorite

Meteoryt Pułtusk    Meteoroid, który przetrwał fazę bolidu i spadł na Ziemię, a jego wymiary czynią go zauważalnym; duży meteoryt może być przyczyną powstania krateru. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-04 10:45:48+01 Szymon Kozłowski 2005-04-14 19:37:46+02 Karol Langner

Szczegóły (1951/0.34)

*
*

* * 
deszcz meteorytów   meteorite shower

Jednoczesny spadek na dany teren dużej liczby meteorytów, pochodzących z rozpadu większego meteoroidu w atmosferze.

2002-02-03 11:04:03+01 Agata Karska

Szczegóły (1439/0.25)

*
*

* * 
meteoroid   meteoroid

Mała bryła materii obiegająca Słońce; zwykle okruch planetoidy lub komety. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-29 01:23:41+01 Agata Karska

Szczegóły (1736/0.30)

*
*

* * 
satelita meteorologiczny   meteorological satellite

Satelita wykorzystywany do badania warunków pogodowych i zmian klimatycznych na Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-27 00:14:40+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:11:44+02 Karol Langner

Szczegóły (2165/0.39)

*
*

* * 
metr   metre

Jednostka długości w układzie SI, równa drodze jaką przebywa światło w próżni w czasie 1/(2,99792458 x 108) sekundy.

2002-06-17 00:15:36+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1857/0.33)

*
*

* * 
mikrokwazar   microquasar

Dżety z mikrokwazara SS433.    Obiekt o masie gwiazdy, ale pokazujący właściwości kwazarów, włączając w to silne emisje promieniowania elektromagnecztynego wzdłuż całego pasma od promieniowania radiowego do promieniowania X, łącznie z nagłą zmianą jasności promioeniowania X i dżetami radiowymi. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 20:58:04+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1281/0.28)

*
*

* * 
mikrotron   microtron

Rodzaj akceleratora cyklicznego, służący do przyspieszania elektronów do energii kilkunastu MeV. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:09:05+01 Agata Karska 2005-04-14 21:48:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1076/0.19)

*
*

* * 
mila   mile

Anglosaska jednostka długości równa 1609,344 metrów i dzielącą się na 1760 jardów; nie należy mylić z milą morską.

2002-01-25 17:27:20+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1101/0.19)

*
*

* * 
Droga Mleczna   Milky Way
Galaktyka   Galaxy

Droga Mleczna (II)    Nasza galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny wraz Ziemią; widoczna na niebie jako jasna smuga, jej centrum znajduje się w konstelacji Strzelca. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-26 21:13:16+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (2922/0.59)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu Mira Ceti   Mira Ceti variable star

T Cephei    Najliczniejsza grupa gwiazd zmiennych pulsujących, charakteryzujące się dużymi zmianami jasości i długimi okresami; oznaczone jako M. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:09:54+01 Agata Karska 2005-04-07 10:46:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1617/0.28)

*
*

* * 
miryda   Miras
gwiazda zmienna typu Mira Ceti   Mira Ceti variable star

T Cephei    Najliczniejsza grupa gwiazd zmiennych pulsujących, charakteryzujące się dużymi zmianami jasości i długimi okresami; oznaczone jako M. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:09:54+01 Agata Karska 2005-04-07 10:46:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1617/0.28)

*
*

* * 
lustro   mirror

Element układu optycznego lustrzanki, rzutujący obraz na matówkę.

2002-01-29 12:33:53+01 Agata Karska

Szczegóły (937/0.16)

*
*

* * 
brakująca masa   missing mass
ciemna materia   dark matter

Ciemna materia i galaktyki    Ciemna materia zwana także brakującą masą buduje 90% Wszechświata; niestety co do jej składu i konsystencji wciąż naukowcy nie są pewni, pomimo istnienia olbrzymiej ilości teorii na ten temat. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-20 23:49:39+01 Andrzej Nowojewski 2005-03-30 17:28:37+02 Karol Langner

Szczegóły (2948/0.51)

*
*

* * 
Monoceros   Monoceros
Jednorożec   Unicorn

Gwiazdozbiory Mały Pies i Jednorożec    Jednorożec (łac. Monoceros, dopełniacz Monocerotis, skrót Mon) to gwiazdozbiór okołorównikowy (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:55:01+02 Karol Langner

Szczegóły (1517/0.31)

*
*

* * 
Księżyc   Moon

Księżyc w pełni    Jedyny naturalny satelita Ziemi, zarazem jej najbliższy astronomiczny sąsiad i najjaśniejszy oprócz Słońca obiekt na niebie. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Księżyc
* więcej zdjęć: Księżyc
* więcej linków: Księżyc

2004-06-30 01:11:07+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-10 22:16:55+02 Karol Langner

Szczegóły (2549/0.52)

*
*

* * 
gwiazda typu MS   MS star

Gwiazda posiadająca właściwości typów M i S. Zawiera w swoim widmie linie absorpcyjne tlenków metali np. tlenek cynku (ZrO), dwutlenek tytanu (TiO) i tlenek strontu (SrO).

2005-06-14 18:21:45+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (746/0.17)

*
*

* * 
gwiazda typu M   M star

Zimna, czerwona gwiazda o temperaturze powierzchni poniżej 3 800 K. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 18:14:35+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1059/0.23)

*
*

* * 
Musca   Musca
Mucha   Fly

Krzyż Południa, Mucha, i Kil    Mucha (łac. Musca, dopełniacz Muscae, skrót Mus) to mały gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:51:38+02 Karol Langner

Szczegóły (1090/0.22)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie