AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
okultacja   occultation

Zjawisko obserwowalne; pozorne przejście odległego ciała niebieskiego (na ogół planety) za innym ciałem niebieskim. W wyniku okultacji ciało znajdujące się dalej od obserwatora staje się na pewien czas niewidoczne dla niego. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-20 22:10:52+02 Marcin Nowakowski

Szczegóły (1037/0.23)

*
*

* * 
O-C, diagram   O-C diagram

Diagram O-C dla gwiazdy TX Her    Diagram O-C (czytaj O minus C) to wykres, którego kształt pozwala badać regularności z jakimi następują minima jasności gwiazd zmiennych. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 17:52:11+01 Agata Karska

Szczegóły (1187/0.21)

*
*

* * 
gwiazda typu Oe i Of   Oe and Of star

Oe to gwiazdy typu O zawierające linie emisyjne wodoru. Gwiazdy Oef są wczesnym stadium rozwoju gwiazd O i posiadają podwójne linie emisyjne helu II. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:15:50+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (805/0.18)

*
*

* * 
oliwin   olivine

oliwin    Ortokrzemian, bezbarwny, żółtozielony lub brunatny minerał krystalizujący w układzie rombowym, stanowiący element zasadowych skał magmowych; jest stosowany do wyrobu materiałów ogniotrwałych i w jubilerstwie oraz jako surowiec do otrzymywania związków magnezu. >>

* dalsze szczegóły

2005-10-25 15:52:59+02 Andrzej Żukowski

Szczegóły (1257/0.29)

*
*

* * 
gromada otwarta   open cluster

Gromada otwarta M103    Luźne skupisko składające się z kilkudziesięciu do kilku tysięcy gwiazd. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gromady otwarte

2002-03-28 17:03:14+01 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (2305/0.41)

*
*

* * 
opozycja   oposition

Mars w opozycji    Położenie planety na niebie w przeciwnym kierunku do Słońca podczas obserwacji z innej planety. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-14 01:07:18+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-16 11:47:50+02 Karol Langner

Szczegóły (1863/0.33)

*
*

* * 
ograniczenie Oppenheimera-Volkoffa   Oppenheimer-Volkoff limit

Górny limi masy gwiazdy neutronowej powyżej, którego musi ona zapaść się do czarnej dziury badź gwiady kwarkowej. Wartość tej granicy nie jest jasno określona, ponieważ zależy od właściwości materii zdegenerowanej w gwieździe nutronowej, ale przyjmuj się, że jest to pomiędzy 2 a 3 masy Słońca.

2005-06-14 20:22:40+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (806/0.18)

*
*

* * 
orbita   orbit

Keplerowskie parametry orbitalne    Krzywa, po której jedno ciało niebieskie okrąża drugie, wyznaczone oddziaływaniem grawitacyjnym. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-24 01:31:06+02 Wojciech Lizakowski 2005-05-14 12:48:05+02 Karol Langner

Szczegóły (3024/0.54)

*
*

* * 
parametry orbity   orbital parameters

Keplerowskie parametry orbitalne    Parametry potrzebne by jednoznacznie opisać orbitę, zakładając model dwóch idealnych mas, które oddziałują zgodnie z prawami Newtona i powszechnym prawem ciążenia. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-15 10:45:18+02 Karol Langner

Szczegóły (2316/0.51)

*
*

* * 
Orion   Orion

Orion, gwiazdozbiór okołorównikowy.    Orion (łac. Orion, dopełniacz Orionis, skrót Ori) to gwiazdozbiór okołorównikowy (zobacz inne gwiazdozbiory), jeden z najłatwiej dostrzegalnych na niebie. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-16 14:13:33+02 Karol Langner

Szczegóły (2507/0.51)

*
*

* * 
gwiazda typu O   O star

Masywne, jasne gwiazdy o temperaturach powierzchni od 30 000 do 50 000 K i masach od 20 do 100 mas Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:10:37+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1245/0.28)

*
*

* * 
warstwa ozonowa   ozone layer

Warstwa w stratosferze ziemskiej atmosfery o zwiększonej zawartości ozonu, znajdująca się 20-40 km nad powierzchnią i silnie absorbująca słoneczne promieniowanie ultrafioletowe.

2005-04-22 22:22:51+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 21:59:42+02 Karol Langner

Szczegóły (918/0.20)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie