AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
panspermia   panspermia

Hipoteza mówiąca, że w przestrzeni kosmicznej znajduje się wiele zarodników bakterii lub innych prostych form życia, oraz że życie na Ziemi powstało z takich przetrwalników, przenoszonych przez meteoryty lub inne ciała niebieskie. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-07 22:47:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1904/0.42)

*
*

* * 
paralaktyczny, montaż   parallactic mounting

Montaż instrumentu pozwalający jest na wuch w układzie równikowym.

2002-01-29 12:37:41+01 Agata Karska

Szczegóły (810/0.14)

*
*

* * 
równoleżnik   parallel

Rozmieszczenie rownoleżników na Ziemi    Koło powstałe w wyniku przecięcia powierzchni globu płaszczyzną prostopadłą do jej osi obrotu.

* opis zdjęcia

2002-07-17 03:34:24+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-20 10:09:33+02 Karol Langner

Szczegóły (2566/0.46)

*
*

* * 
parsek   parsec

Jednosta odległości równa około 3,26 roku świetlnego. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-12 19:29:33+01 Michał Matraszek

Szczegóły (2270/0.39)

*
*

* * 
paskal   pascal

Jednostka ciśnienia w układzie SI, równa jednemu niutonowi na metr kwadratowy.

2002-06-23 03:11:29+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1348/0.24)

*
*

* * 
Pegaz   Pegasus

Pegaz, gwiazdozbiór nieba północnego    Pegaz (łac. Pegasus, dopełniacz Pegasi, skrót Peg) to jesienny gwiazdozbiór nieba pólnocnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-11 08:42:42+02 Karol Langner

Szczegóły (1305/0.26)

*
*

* * 
perycentrum   periapsis

Punkt eliptycznej orbity ciała niebieskiego najbliższy jego środka przyciagania (środka masy układu). >>

* dalsze szczegóły

2002-06-24 01:32:12+02 Wojciech Lizakowski 2005-03-27 16:41:13+02 Karol Langner

Szczegóły (1515/0.27)

*
*

* * 
peryastron   periastron

Najniższy punkt orbity ciała niebieskiego orbitującego wokół gwiazdy; jest to przypadek szczególny perycentrum.

2002-06-23 03:12:26+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (993/0.18)

*
*

* * 
perygalaksium   perigalaxion

Najniższy punkt orbity cobiektu wokół jądra galaktyki; jest to przypadek szczególny perycentrum.

2002-06-23 03:13:27+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (924/0.16)

*
*

* * 
perygeum   perigee

Najniższy punkt orbity ciała niebieskiego wokół Ziemi; jest to przypadek szczególny perycentrum.

2002-06-23 03:14:49+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1348/0.24)

*
*

* * 
peryhelium   perihelion

Najniższy punkt orbity ciała niebieskiego wokół Słońca; jest to przypadek szczególny perycentrum.

2002-06-23 03:16:10+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1791/0.32)

*
*

* * 
peryselenium   periselene

Najniższy punkt orbity ciała niebieskiego wokół Księżyca; jest to szczególny przypadek perycentrum.

2002-06-23 03:16:54+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (927/0.17)

*
*

* * 
Fobos   Phobos

Stickney na Phobosie    Większy i bliższy z dwóch księżyców Marsa. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-22 15:34:55+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:21:32+02 Karol Langner

Szczegóły (1225/0.23)

*
*

* * 
klisza fotograficzna   photographic plate

Płyta szklana z warstwą światłoczułą, pierwszy raz zastosowana do fotografii pod koniec XIX wieku.

2002-01-29 12:30:01+01 Agata Karska

Szczegóły (956/0.17)

*
*

* * 
foton   photon

Cząstka elementarna o zerowej masie, nośnik oddziaływań elektromagnetycznych poruszający sie z prędkością światła. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-09 00:52:19+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:10:08+02 Karol Langner

Szczegóły (1245/0.24)

*
*

* * 
fotosfera   photosphere

Cienka warstwa atmosfery gwiazdy, z ktorej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio, tzn. prawie bez absorpcji i reemisji.

2003-07-09 01:07:58+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1354/0.26)

*
*

* * 
metoda Pickeringa   Pickering method

Metoda oceny jasności gwiazd zmiennych. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:32:55+01 Agata Karska 2005-04-09 00:54:18+02 Karol Langner

Szczegóły (1182/0.21)

*
*

* * 
Pisces   Pisces
Ryby   Fish

Ryby, gwiazdozbiór należący do zodiaku    Ryby (łac. Pisces, dopełniacz Piscium, skrót Psc) to dosć ciemny gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) należący do zodiaku. Słońce przebywa na jego tle tego od 19. lutego marca do 20. marca. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-14 16:10:41+02 Karol Langner

Szczegóły (1588/0.35)

*
*

* * 
planeta   planet

Planeta pozasłoneczna    Masywne ciało niebieskie obiegające gwiazdę, nie produkujące żadnej energii w reakcjach sytnezy jadrowej. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-14 04:39:23+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-18 11:31:21+02 Karol Langner

Szczegóły (4339/0.78)

*
*

* * 
mgławica planetarna   planetary nebula

NGC 6302, mgławica planetarna    Rodzaj mgławicy - zewnętrzne warstwy gwiazdy, odrzucone w jej późnym stadium ewolucji. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Mgławice planetarne

2005-04-14 21:42:58+02 Karol Langner

Szczegóły (2940/0.60)

*
*

* * 
system planetarny   planetary system

Układ Słoneczny i układ wokół 47 Ursae Majoris    Układ złożony z szeregu planet obiegających wspólną gwiazdę.

* opis zdjęcia

2004-04-04 02:47:49+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-18 10:42:15+02 Karol Langner

Szczegóły (1905/0.37)

*
*

* * 
plazma   plasma

Skoncentrowany gaz zjonizowanych cząstek, w którym część lub wszystkie elektrony zewnętrznych powłok atomowych zostały oddzielone od swoich atomów, względnie cząsteczek; często nazywana czwartym stanem skupienia materii. >>

* dalsze szczegóły

2003-06-03 01:21:43+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-18 11:50:51+02 Karol Langner

Szczegóły (1888/0.36)

*
*

* * 
plutoida   plutoid

2003 UB313    Ciało niebieskie na orbicie wokół Słońca, okrążające je w odległości większej niż Neptun, posiadające wystarczającą masę aby pod wpływem własnej grawitacji znajdowała się w równowadze hydrostatycznej (prawie kulisty kształt) i nie oczyściła okolic swojej orbity z innych ciał niebieskich. >>

* dalsze szczegóły

2008-06-13 14:03:46+02 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (982/0.29)

*
*

* * 
metoda Pogsona   Pogson method

Metoda wizualnej oceny jasności gwiazd zmiennych. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 22:53:08+01 Agata Karska

Szczegóły (1019/0.18)

*
*

* * 
punkt materialny   point mass

Punkt materialny (masa punktowa) to ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające tak małe rozmiary, że w opisie matematycznym zmożna je potraktować jak punkt geometryczny. >>

* dalsze szczegóły

2005-12-11 19:39:46+01 Karol Langner

Szczegóły (1373/0.32)

*
*

* * 
orbita biegunowa   polar orbit

Orbita obiegająca ciało centralne w kierunku prostopadłym do jego ruchu obrotowego (dla Ziemi jest to kierunek południe-północ). >>

* dalsze szczegóły

2002-06-27 00:06:05+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-16 14:04:06+02 Karol Langner

Szczegóły (1762/0.32)

*
*

* * 
biegun nieba   pole of the sky

Jeden z dwóch punktów na sferze niebieskiej będących przebiciami osi świata. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-22 16:30:49+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-26 16:55:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1450/0.27)

*
*

* * 
pozytron   positron

Antycząstka elektronu, która różni się od niego tylko znakiem ładunku elektrycznego. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-07 01:10:09+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1409/0.27)

*
*

* * 
   pottery
ceramika   ceramics

Zbiorcze określenie tworzyw sztucznych w stanie stałym, składających się z substancji nieorganicznych oprócz metali i ich stopów, otrzymywane zazwyczaj przez spiekanie; także określa technologię wytwarzania takich tworzyw oraz naukę obejmującą badania nad ich otrzymywaniem, właściwościami, i zastosowaniami. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-23 15:47:23+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (973/0.17)

*
*

* * 
funt   pound

Anglosaska jednostka masy; 1 funt (lb) = 0,45359237 kg.

2002-01-25 17:50:04+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (941/0.16)

*
*

* * 
ciśnienie   pressure

Stosunek wartości siły nacisku, zwanej siłą parcia, do pola powierzchni na którą ta siła działa. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-08 03:59:24+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1482/0.26)

*
*

* * 
efekt Primakoffa   Primakoff effect

Efekt polegający na powstawaniu aksjonów w gwiazdach gdy łądunek elektryczny (zazwyczaj elektron) rozprasza się na grupie fotonów. >>

* dalsze szczegóły

2002-04-28 14:34:11+02 Andrzej Nowojewski 2005-04-18 13:02:42+02 Karol Langner

Szczegóły (1407/0.25)

*
*

* * 
proton   proton

Cząstka elementarna występująca w jądrach atomowych, o ładunku +1e i masie spoczynkowej 1836,1 me. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-07 00:18:44+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-18 13:17:35+02 Karol Langner

Szczegóły (1219/0.23)

*
*

* * 
synchrotron protonowy   proton synchrotron

Akcelerator cykliczny (zmodyfikowany synchrocyklotron; zobacz też synchrotron), pracujący impulsowo i możliwiający dalszą kompensację efektów relatywistycznych. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:05:38+01 Agata Karska 2005-04-23 21:09:41+02 Karol Langner

Szczegóły (1011/0.18)

*
*

* * 
protogwiazda   protostar

Skupisko materii nie będące jeszcze gwiazdą, w którym nie zachodzą reakcje jądrowe i który świeci w wyniku grawitacyjnego kurczenia się. >>

* dalsze szczegóły

2003-05-29 20:19:41+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-18 13:13:18+02 Karol Langner

Szczegóły (1737/0.33)

*
*

* * 
protuberancje   protuberations

Słońce obserwowane przez SOHO    Przejaw aktywności słonecznej - obłoki plazmy wyrzucane z chromosfery Słońca w wyniku jej uwięzienia w sysytemie pól magnetycznych chromosfery i koronie. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 20:44:30+02 Marcin Marszałek 2005-04-18 13:23:15+02 Karol Langner

Szczegóły (3022/0.54)

*
*

* * 
pulsar   pulsar

Pulsar w Mgławicy Krab    Szybko obracająca się gwiazda neutronowa o silnym polu magnetycznym i okresie obrotu od ułamka do kilku sekund. Podczas obrotu emitowany jest bardzo anizotropowo promieniowanie elektromagnetyczne, głównie radiowe. >>

* dalsze szczegóły

2002-03-21 18:59:33+01 Wojtek Rutkowski 2005-04-18 14:25:16+02 Karol Langner

Szczegóły (2480/0.44)

*
*

* * 
gwiazda zmienna pulsująca   pulsating variable star

Gwiazda zmienna, której źródłem zmienności są okresowe pulsacje zewnętrznych warstw atmosfery. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:13:59+01 Agata Karska 2005-04-07 09:58:14+02 Karol Langner

Szczegóły (1174/0.20)

*
*

* * 
Puppis   Puppis
Rufa   Stern

Rufa, gwaizdozbiór nieba południowego    Rufa (łac. Puppis, dopełniacz Puppis, skrót Pup) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:55:33+02 Karol Langner

Szczegóły (1124/0.23)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie