AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
Sagittarius   Sagittarius
Strzelec   Archer

Strzelec, gwiazdozbiór należący do zodiaku    Strzelec (łac. Sagittarius, dopełniacz Sagittarii, skrót Sgr) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) będący częścią Zodiaku. Słońce przebywa na jego tle od 22 listopada do 21 grudnia. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-23 10:16:11+02 Karol Langner

Szczegóły (2881/0.58)

*
*

* * 
satelita   satellite

Space Interferometry Mission    Ciało o małej masie w porównaniu do masy ciała, wokół którego biegnie na stabilnej orbicie; satelity dzieli się na naturalne (księżyce planet) i sztuczne (stworzone przez człowieka). >>

* dalsze szczegóły

2003-07-29 00:10:38+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:12:30+02 Karol Langner

Szczegóły (2832/0.51)

*
*

* * 
Saturn   Saturn

Saturn w obiektywie Voyagera 1    Szósta planeta w Układzie Słonecznym licząc od Słońca >>

* dalsze szczegóły

2004-05-26 00:55:58+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:15:31+02 Karol Langner

Szczegóły (2725/0.49)

*
*

* * 
gwiazda typu SC   SC star

Gwiazdy typu SC znajdują się gdzieś pomiędzy gwiazdami typu S i C (węglowymi) i mają stisunek węgla do tlenu mają w pobliżu jedności.

2005-06-14 19:53:00+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (732/0.16)

*
*

* * 
Rzeźbiarz   Sculptor

Gwiazdozbiór Rzeźbiarza    Rzeźbiarz (łac. Sculptor, Sculptoris, Scu) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory) wyobrażony w 1751 przez Lacaille'a jako rzeźbiarskie dłuto i młotek. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-20 10:11:29+02 Karol Langner

Szczegóły (1112/0.23)

*
*

* * 
sekunda   second

Jednostka czasu w układzie SI, równa czasowi trwania 9 192 631 770 okresów fali świetlenej promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu-133.

2002-06-15 23:23:33+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:18:58+02 Karol Langner

Szczegóły (1451/0.26)

*
*

* * 
selenografia   selenography

Nauka zajmująca się badaniami Księżyca i zjawisk z nim związanych.

2005-04-10 21:13:49+02 Karol Langner

Szczegóły (1043/0.23)

*
*

* * 
gwiazda zmienna półregularna   semiregular variable star

Gwiazda zmienna pulsująca - czerwony olbrzym lub nadolbrzym - charakteryzująca się słabo zaznaczonym okresem pulsacji lub kilkoma nakładającymi się słabymi okresami. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:52:12+01 Agata Karska 2005-04-07 09:54:05+02 Karol Langner

Szczegóły (997/0.17)

*
*

* * 
Sextans   Sextans
Sekstans   Sextant

Hydra i Sekstans, gwiazdozbiory nieba południowego    Sekstans (łac. Sextans, dopełniacz Sextantis, skrót Sex) to słabo widoczny gwiazdozbior w okolicach równika niebieskiego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:59:51+02 Karol Langner

Szczegóły (1093/0.24)

*
*

* * 
Sekstans   Sextant

Hydra i Sekstans, gwiazdozbiory nieba południowego    Sekstans (łac. Sextans, dopełniacz Sextantis, skrót Sex) to słabo widoczny gwiazdozbior w okolicach równika niebieskiego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:59:51+02 Karol Langner

Szczegóły (1093/0.24)

*
*

* * 
Dopplera efekt   shift, Doppler
efekt Dopplera   Doppler shift

Efekt Dopplera i odkrywanie pozasłonecznych planet    Zmiana częstości obserwowanej fali, wywołana względnym ruchem źródła fali i obserwatora. >>

* dalsze szczegóły

2003-11-28 15:33:03+01 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (2744/0.50)

*
*

* * 
okres syderyczny   sideric peroid

Okres obiegu satelity wokół ciała centralnego, mierzony jako czas pomiędzy chwilami w których konfiguracja tych ciał jest identyczna względem gwiazd; czas potrzebny na zakreślenie 360o na orbicie. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-10 21:59:48+02 Karol Langner

Szczegóły (1098/0.24)

*
*

* * 
układ SI   SI unit system

Akronim od Systeme International d'Unites - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar uchwalony na XI Generalnej Konferencji Miar w 1980 roku jako spójny metryczny system podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich wielokrotności określonych odpowiednimi przedrostkami. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 00:18:21+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:29:46+02 Karol Langner

Szczegóły (1752/0.31)

*
*

* * 
gwiazda wolnozmienna   slow irregular variable star

Gwiazda zmienna pulsująca oznaczona jako L - olbrzym lub rzadziej nadolbrzym typu widmowego K, M, lub S. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:10:55+01 Agata Karska 2005-04-08 18:47:58+02 Karol Langner

Szczegóły (905/0.16)

*
*

* * 
Mały Wóz   Small Dipper
Mała Niedźwiedzica   Little Bear

Gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy    Mała Niedźwiedzica (łac. Ursa Minor, dopełniacz Ursae Minoris, skrót UMi) to niezbyt jasny ale najbardziej znany gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba pólnocnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-12 21:21:26+02 Karol Langner

Szczegóły (1946/0.39)

*
*

* * 
Mały Pies   Smaller Dog

Gwiazdozbiory Mały Pies i Jednorożec    Mały Pies (łac. Canis Minor, dopełniacz Canis Minoris, skrót CMi) to gwiazdozbiór okołorównikowy (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:54:28+02 Karol Langner

Szczegóły (1426/0.29)

*
*

* * 
sol   sol

Nazwa doby marsjańskiej, o parę minut dłuższa od ziemskiej i wynosi 24 godziny, 39 minut.

2004-04-18 12:30:56+02 Anna Marszałek

Szczegóły (1287/0.26)

*
*

* * 
aktywność słoneczna   solar activity

Słońce obserwowane przez SOHO    Kompleks zmian i zjawisk fizycznych zachodzących cyklicznie w atmosferze Słońca, od fotosfery poprzez chromosferę, aż do korony słonecznej i wiatru słonecznego. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 22:59:35+02 Marcin Marszałek

Szczegóły (2378/0.42)

*
*

* * 
stała słoneczna   solar constant

Moc promieniowania Słońca w próźni (we wszystkich długościach fali) padającego na jednostkę powierzchni, ustawionej prostopadle do promieni słonecznych, w próżni. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-11 17:29:28+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:42:38+02 Karol Langner

Szczegóły (2405/0.43)

*
*

* * 
erupcja słoneczna   solar eruption

Koronalne wyrzucenie masy 7 maja 2001    Erupcja miliardów ton plazmy z korony Słońca w przestrzeń międzyplanetarną, oraz towarzyszące jej zawirowania pola magnetycznego. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-07 00:11:03+01 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (2371/0.41)

*
*

* * 
Układ Słoneczny   Solar System

Planety układu słonecznego    Układ ciał niebieskich znajdujących się pod dominującym wpływem grawitacyjnym Słońca i związanych wspólnym pochodzeniem. >>

* dalsze szczegóły

2003-03-01 13:50:05+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 19:11:29+02 Karol Langner

Szczegóły (5955/1.06)

*
*

* * 
wiatr słoneczny   solar wind

Wiatr słoneczny i ziemska magnetosfera    Strumień materii wypływający w sposób ciągły z korony Słońca we wszystkich kierunkach w przestrzeń międzyplanetarną, składający się przede wszystkim ze swobodnych elektronów, protonów, cząstek alfa, oraz niewielkiej liczby jąder cięższych pierwiastków. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 22:54:33+02 Marcin Marszałek 2005-04-23 19:21:01+02 Karol Langner

Szczegóły (3105/0.54)

*
*

* * 
Południe   South

Strona świata, punkt horyzontu którego azymut wynosi 0o.

2003-02-22 17:01:35+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1093/0.20)

*
*

* * 
Krzyż Południa   Southern Cross

Krzyż Południa, Mucha, i Kil    Krzyż Południa (łac. Crux, dopełniacz Crucis, skrót Cru) to gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:50:57+02 Karol Langner

Szczegóły (1748/0.36)

*
*

* * 
Trójkąt Południowy   Southern Triangle

Trójkąt Południowy, Węgielnica, i Ołtarz    Trójkąt Południowy (łac. Triangulum australe, dopełniacz Trianguli Australis, skrót TrA) to mały, ale dosyć wyraźny gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:51:29+02 Karol Langner

Szczegóły (973/0.21)

*
*

* * 
wahadłowiec   space shuttle

Endeavour kończy misję STS-111    Statek kosmiczny wielokrotnego użytku, składający się z samolotu orbitalnego, rakietowych silników wspomagających, i zewnętrznego zbiornika paliwa (jedyna część wahadłowca nie wykorzystywana ponownie). >>

* dalsze szczegóły

2003-07-16 04:07:24+02 Wojciech Lizakowski 2005-05-14 11:53:35+02 Karol Langner

Szczegóły (2762/0.49)

*
*

* * 
stacja kosmiczna   space station

ISS widziana z wahadłowca    Sztuczny satelita orbitujący Ziemię lub inne ciało niebieskie, przystosowany do przebywania w nim ludzi przez kilka tygodni lub miesięcy. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-14 23:02:04+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 20:43:52+02 Karol Langner

Szczegóły (1227/0.23)

*
*

* * 
Szczególna Teoria Względności   Special Theory of Relativity

Teoria zaproponowana w 1905 roku przez Alberta Einsteina, wyjąsniająca zachowanie się materii i światła dla dużych prędkości w inercjalnych układach odniesienia. >>

* dalsze szczegóły

2004-03-14 09:17:20+01 Łukasz Wiśniewski 2005-04-23 21:21:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1487/0.30)

*
*

* * 
galaktyka spiralna   spiral galaxy

M51 Wir    Najbardziej znane obiekty pozagalaktyczne, charakteryzują się specyficznym układem materii - gwiazdy, pył oraz gaz skupione są w jądrze galaktyk i w odchodzących spiralnie ramionach galaktyki. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Astronomia pozagalaktyczna
* więcej zdjęć: Obiekty pozagalaktyczne
* więcej linków: Astronomia pozagalaktyczna

2002-01-20 23:13:35+01 Andrzej Nowojewski

Szczegóły (2871/0.50)

*
*

* * 
gwiazda typu S   S star

Czerwony olbrzym podobny do typu M, posiadający linie widmowe tlenków i metali z piątej grupy (cynk, itr) i trzeciej (tytan, skand, wanad). >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:52:19+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (937/0.21)

*
*

* * 
gwiazda   star

Gwiazda z krążącą wokół planetą    Ciało niebieskie - skupisko związanej grawitacyjnie plazmy będące w równowadze hydrostatycznej, przez przynajmniej część swojej ewolucji emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w wyniku reakcji syntezy termojądrowej (przede wszystkim wodoru w hel); najbliższą i najlepiej znaną gwiazdą jest Słońce. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Gwiazdy
* więcej zdjęć: Gwiazdy

2003-05-29 13:43:56+02 Wojciech Lizakowski 2005-05-03 10:24:16+02 Karol Langner

Szczegóły (6331/1.20)

*
*

* * 
mila statutowa   statute mile
mila   mile

Anglosaska jednostka długości równa 1609,344 metrów i dzielącą się na 1760 jardów; nie należy mylić z milą morską.

2002-01-25 17:27:20+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1101/0.19)

*
*

* * 
ciśnienie pary   steam pressure

Ciśnienie wywierane przez gaz emitowany przez substancję w danej temperaturze. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-08 04:08:30+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (810/0.14)

*
*

* * 
wiatr gwiazdowy   stellar wind

Ciagły przepływ gazu z powierzchni gwiazdy w przestrzeń. Najsilniejsze jest na początku i końcu życia gwiazdy np. w gwiazdy typu T Tauri, z jednej strony a z drugiej czerwone olbrzymy lub nadolbrzymy. Najsilniejsze wiatry gwiazdowe powodują utratę przez gwiazdę masy od 6 do 10 mas Słońca w ciągu roku. Dzieje się tak w układach podwójnych promieniwania X, w których jeden składnik jest typu O lub B i jego masa pożywia czarną dziurę bądź gwiazdę neutronową. Wiatr gwiezdny reprezentuje bardzo ważny mechanizm powrotu materiału do przestrzeni między gwiezdnej i powstaniu następnych generacji gwiazd. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 21:10:27+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1405/0.31)

*
*

* * 
steradian   steradian

Jednostka pochodna w układzie SI, określająca kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli i wycinający z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.

2002-06-15 23:44:49+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 20:52:01+02 Karol Langner

Szczegóły (1130/0.20)

*
*

* * 
Rufa   Stern

Rufa, gwaizdozbiór nieba południowego    Rufa (łac. Puppis, dopełniacz Puppis, skrót Pup) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:55:33+02 Karol Langner

Szczegóły (1125/0.23)

*
*

* * 
podkarzeł   subdwarf

Gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego. >>

* dalsze szczegóły

2002-04-09 10:34:31+02 Anna Marszałek 2005-04-18 12:30:07+02 Karol Langner

Szczegóły (832/0.15)

*
*

* * 
podolbrzym   subgiant

Gwiazda należąca do IV klasy jasności - jaśniejsza od gwiazd ciagu głównego ale nie będąca olbrzymem. >>

* dalsze szczegóły

2002-04-09 10:36:18+02 Anna Marszałek 2005-04-18 12:41:24+02 Karol Langner

Szczegóły (1076/0.19)

*
*

* * 
Słońce   Sun

Wybuch koronalny z 1 lipca 2002 roku    Centralna gwiazda w Układzie Słonecznym i najjaśniejszy obiekt na ziemskim niebie. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-15 05:23:41+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 19:41:28+02 Karol Langner

Szczegóły (3664/0.70)

*
*

* * 
plama słoneczna   sun spot

Słońce pełne plam    Przejaw aktywności słonecznej - obszar w fotosferze Słońca ciemniejszy i chłodniejszy od tła, charakteryzujący się nieregularnym kształtem. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 21:43:13+02 Marcin Marszałek 2005-04-18 11:22:26+02 Karol Langner

Szczegóły (1901/0.34)

*
*

* * 
gwiazda supergęsta   superdense star

Gwiazda, której ciśnienie wewnętrzne pochodzi głównie od zdegenerowanego gazu cząstek elementarnych; są to przede wszystkim białe karły i gwiazdy barionowe. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Ewolucja gwiazd
* więcej zdjęć: Gwiazdy
* więcej linków: Ewolucja gwiazd

2003-05-29 13:55:00+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (875/0.17)

*
*

* * 
współrzędne supergalaktyczne   supergalactic coordinates

Układ współrzędnych astronomicznych, w którym płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna supergalaktyczna. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-26 23:47:58+02 Karol Langner

Szczegóły (1178/0.26)

*
*

* * 
płaszczyzna supergalaktyczna   supergalactic plane

Struktura w lokalnym Wszechświecie, określona przez płaskie uporządkowanie najbliższych gromad galaktyk. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-26 23:37:17+02 Karol Langner

Szczegóły (1030/0.23)

*
*

* * 
supernowa   supernova

SN1987A    Masywne gwiazdy ulegające znacznemu pojaśnieniu wskutek eksplozji; wyróżnia się supernowe typu I i II. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:23:37+01 Agata Karska 2005-04-07 08:24:33+02 Karol Langner

Szczegóły (3986/0.69)

*
*

* * 
gwiazda zmienna symbiotyczna   symbiotic variable star

Z And    Gwiazda zmienna podwójna oznaczana jako Z And, w których jeden składnik to chłodny olbrzym późnego typu widmowego, a drugi to biały karzeł lub gorącą gwiazdą ciągu głównego; przepływ materii powoduje nieregularne zmiany jasności o amplitudzie do 4-5 magnitudo. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:32:55+01 Agata Karska 2005-04-07 10:14:15+02 Karol Langner

Szczegóły (800/0.14)

*
*

* * 
synchrotron   synchrotron

Akcelerator cykliczny przeznaczony do cząstek naładowanych, w którym cząstki są przyspieszane w polu elektrycznym o stałej częstotliwości wzbudzanym w szczelinach rezonatorów. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:07:42+01 Agata Karska 2005-04-23 21:10:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1092/0.19)

*
*

* * 
okres synodyczny   synodic period

Okres obiegu satelity wokół ciała centralnego, mierzony jako czas pomiędzy chwilami w których konfiguracja tych ciał, widziana z Ziemi lub innego miejsca obserwacji, jest identyczna. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-10 22:00:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1122/0.25)

*
*

* * 
SI   systeme international
układ SI   SI unit system

Akronim od Systeme International d'Unites - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar uchwalony na XI Generalnej Konferencji Miar w 1980 roku jako spójny metryczny system podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich wielokrotności określonych odpowiednimi przedrostkami. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 00:18:21+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:29:46+02 Karol Langner

Szczegóły (1752/0.31)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie