AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
AAVSO   AAVSO

AAVSO    AAVSO (American Associaton of Variable Star Observers) jest organizacją zrzeszającą obserwatorów gwiazd zmiennych z całego świata. Stowarzyszenie to powstało na krótko przed I wojną światową w USA (1911r.) i przez 70 lat działalności zdołało zebrać 7 milionów obserwacji gwiazd zmiennych, w ogromnej większości wizualnych. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:18:52+01 Agata Karska

Szczegóły (1222/0.21)

*
*

* * 
aberracja chromatyczna   aberration, chromatic

Aberracja chromatyczna    Wada spowodowana załamywaniem się barw pod innym kątem w obiektywie - na przykład, światło czerwone skupia się w wiekszej odległości od soczewki niż zielone czy niebieskie. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-29 15:54:30+01 Agata Karska 2005-03-26 15:18:42+01 Karol Langner

Szczegóły (1549/0.27)

*
*

* * 
aberracja komatyczna   
koma   coma

Aberracja komatyczna    Wada dotycząca wiązek skośnych, czyli nierównoległych do osi optycznej instrumentu, która sprawia że obraz obiektów nie leżących w centrum pola widzenia jest zniekształcony. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Fizyka teleskopu

2002-01-29 12:26:18+01 Agata Karska 2005-03-26 16:09:58+01 Karol Langner

Szczegóły (2234/0.39)

*
*

* * 
aberracja sferyczna   aberration, spherical

Aberracja sferyczna    Wada występująca w soczewkach i zwierciadłach optycznych, spowodowana przechodzeniem promieni przez obiektyw w różnej odległości od osi optycznej i ogniskowaniem się w różnych miejscach na tej osi. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Fizyka teleskopu

2002-01-29 15:52:57+01 Agata Karska 2005-03-26 16:09:00+01 Karol Langner

Szczegóły (1318/0.23)

*
*

* * 
aberracja światła gwiazd   aberration of starlight

Różnica pomiędzy obserwowaną pozycją gwiazdy i jej prawdziwym położeniem. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 21:16:51+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1400/0.30)

*
*

* * 
abiogeneza   abiogenesis

Spontaniczne powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 21:32:37+01 Wojciech Lizakowski 2005-05-07 19:35:32+02 Karol Langner

Szczegóły (1177/0.25)

*
*

* * 
ablacja   ablation

Usuwanie się warstw powierzchniowych meteorytu podczas przejścia przez atmosferę lub usuwanie się materiału powierzchniowego w komorze zapłonowej statku kosmicznego podczas jego wejścia w atmosferę. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 21:18:03+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (983/0.21)

*
*

* * 
absorpcja   absorption

Wyłapywanie fotonów przez atomy, molekuły albo jony, czego wynikiem jest spadek intensywności promieniowania świetlnego lub elektromagnetycznego podczas jego przechodzenia przez substancję. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 22:25:38+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1040/0.22)

*
*

* * 
acetogeny   acetogens

Autotrofy, które używają gazu wodorowego do produkcji energii i dostarczania węgla do budowy organicznych molekuł. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-23 00:09:00+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (957/0.21)

*
*

* * 
Achernar (Alpha Eridani)   Achernar (Alpha Eridani)

Modele Achernara    Dziewiąta co do jasności gwiazda na niebie; najjasniejsza i najbardziej wysunięta na południe gwiazda gwiazdozbioru Erydana. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-23 00:51:20+01 Wojciech Lizakowski 2005-03-26 17:44:31+01 Karol Langner

Szczegóły (1178/0.25)

*
*

* * 
Achilles   Achilles

Perwszy odkryty asteroida z grupy trojańczyków, zaobserwowany w 1906 roku przez Maxa Wolfa. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-23 01:14:37+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (840/0.18)

*
*

* * 
achondryt   achondrite

Achondryt    Typ meteorytu kamiennego; w odróźnieniu od chondrytów, nie zawiera chondr i jest skałą magmową.

* opis zdjęcia

2002-01-29 01:17:01+01 Agata Karska

Szczegóły (1193/0.21)

*
*

* * 
achromat   achromatic lens

Dwie lub trzy soczewki umieszczone blisko siebie, często połączone na stałe tak, by otrzymywać obrazy większe i w fałszywych kolorach. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 00:52:48+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (929/0.20)

*
*

* * 
Acrux (Alpha Crucis)   Acrux (Alpha Crucis)

Dwunasta co do jasności gwiazda na niebie, o pierwszej jasności gwiazdowej; najjaśniejsza i najbardziej południowa gwiazda Krzyża Południa. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 01:22:34+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (853/0.18)

*
*

* * 
Adhara (Epsilon Canis Majoris)   Adhara (Epsilon Canis Majoris)

Druga co do jasności gwiazda w Wielkim Psie; jedna z najgorętszych z najjaśniejszych gwiazd na niebie. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 18:51:50+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1082/0.23)

*
*

* * 
adhezja   adhesion

Międzycząsteczkowe siły utrzymujące materię razem, szczególnie powierzchnie styku dwóch substancji.

2005-02-07 19:01:20+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (875/0.19)

*
*

* * 
adiabatyczny proces   
proces adiabatyczny   adiabatic process

Proces, podczas którego układ nie wymienia ciepła z otoczeniem; zmiany adiabatyczne zazwyczaj towarzyszą zmianom temperatury. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 19:06:01+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (969/0.21)

*
*

* * 
Adrastea   Adrastea

Adrastea    Drugi co do bliskości księżyc Jowisza, poruszający się nad chmurami w odległości jednego promienia planety. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 19:34:02+01 Wojciech Lizakowski 2005-03-26 18:23:46+01 Karol Langner

Szczegóły (1147/0.25)

*
*

* * 
aerolit    aerolith

Dawna nazwa meteorytu kamiennego.

2002-01-29 01:18:06+01 Agata Karska

Szczegóły (870/0.15)

*
*

* * 
AGN   AGN

Aktywne jądro galaktyki NGC 4261    Jądra galaktyk aktywnych (kwazary, galaktyki Seyferta, blazary i radiogalaktyki), które promieniują więcej energii niż można by wytłumaczyć obecnością gwiazd. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 15:50:16+01 Wojciech Lizakowski 2005-03-26 18:38:13+01 Karol Langner

Szczegóły (2006/0.43)

*
*

* * 
akapulczycy   acapulcoite

Prymitywne achondryty, należące do małej grupy nazwanej tak od jedynego zaobserwowanego upadku tego typu meteorytu w Akapulco, który spadł w Meksyku w 1976 roku. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 23:05:56+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (890/0.18)

*
*

* * 
akcelerator   accelerator

Urządzenie do przyspieszania cząstek naładowanych, tj. zwiększania ich energii. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:19:30+01 Agata Karska

Szczegóły (1439/0.25)

*
*

* * 
akcelerator Cockcrofta-Waltona   Cockcroft-Walton accelerator

Akcelerator liniowy przyspieszający protony wysokim napięciem (ok. 1MV), uzyskiwanym za pomocą generatora kaskadowego. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:13:13+01 Agata Karska

Szczegóły (1135/0.20)

*
*

* * 
akcelerator cykliczny   cyclic accelerator

Akcelerator, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych lub kołowych i są przyspieszane wielokrotnie (cyklicznie). >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 14:39:52+01 Agata Karska

Szczegóły (1403/0.24)

*
*

* * 
akcelerator liniowy   linear accelerator

Akcelerator, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po torach prostych. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:17:49+01 Agata Karska

Szczegóły (1224/0.21)

*
*

* * 
akcelerator liniowy z falą bieżącą   linear accelerator with progressive wave

Akcelerator przyspieszający cząstki (najczęściej elektrony) do prędkości zbliżonych do prędkości światła. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:15:53+01 Agata Karska

Szczegóły (1048/0.18)

*
*

* * 
akcelerator liniowy z falą stojącą   linear accelerator with standing wave

Akcelerator przyspieszający protony lub ciężkie jony za pomocą rezonatorów fal elektromagnetycznych wysokiej częstości. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:14:21+01 Agata Karska

Szczegóły (985/0.17)

*
*

* * 
akcelerator van de Graaffa   Van de Graaff accelerator

Akcelerator liniowy wytwarzający strumień jonów o energiach kinetycznych kilku megaelektronowoltów (MeV). >>

* dalsze szczegóły

2002-02-02 18:01:38+01 Agata Karska

Szczegóły (1225/0.21)

*
*

* * 
akcelerator wiązek przeciwbieżnych   colliding beam accelerator

Akcelerator, w którym możliwe jest zderzanie przeciwbieżnie przyspieszanych wiązek cząstek. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:11:53+01 Agata Karska

Szczegóły (1204/0.21)

*
*

* * 
akcelerometr   accelerometer

Przyrząd służacy do mierzenia przyśpieszenia albo siły grawitacyjnej mogącej nadać przyśpieszenie. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 23:42:00+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1011/0.22)

*
*

* * 
akr   acre

Jednostka miary powierzchni w anglosaskim systemie metrycznym; jeden akr jest równy 4046,9 m2.

2003-12-23 11:34:10+01 Anna Marszałek

Szczegóły (1112/0.22)

*
*

* * 
akrecja   accretion

Dysk akrecyjny wokół gwiazdy neutronowej    Proces opadania materii w polu grawitacyjnym ciała akreującego. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 23:46:41+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1404/0.30)

*
*

* * 
akrecyjny dysk   
dysk akrecyjny   accretion disk

Dysk akrecyjny wokół gwiazdy neutronowej    Rotujący dysk gazu i pyłu, który może otaczać różnego rodzaju gwiazdy i inne masywne obiekty. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 15:30:43+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1818/0.39)

*
*

* * 
aksjon   axion

Hipotetyczne cząstki subatomowe zaliczane do ciemnej materii (w niektórych źródłach nawet do WIMPów). >>

* dalsze szczegóły

2002-04-28 14:37:51+02 Andrzej Nowojewski 2005-03-26 23:51:23+01 Karol Langner

Szczegóły (2136/0.38)

*
*

* * 
aktywna optyka   
optyka aktywna   active optics

System kontrolowany komputerowo, mający kompensować dystorsję pochodzącą od luster teleskopu, spowodowaną przez grawitację. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 15:46:35+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (872/0.19)

*
*

* * 
aktywne jądra galaktyk   active galactic nuclei

Aktywne jądro galaktyki NGC 4261    Jądra galaktyk aktywnych (kwazary, galaktyki Seyferta, blazary i radiogalaktyki), które promieniują więcej energii niż można by wytłumaczyć obecnością gwiazd. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 15:50:16+01 Wojciech Lizakowski 2005-03-26 18:38:13+01 Karol Langner

Szczegóły (2006/0.43)

*
*

* * 
aktywne Słońce   active sun

Stan Słońca charakteryzujacy się dużą jego aktywnością i większą niż zwykle ilością plam słonecznych i flar; stan ten jest związany z maksimum cyklu słonecznego.

2005-02-07 16:16:41+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (933/0.20)

*
*

* * 
aktywność słoneczna   solar activity

Słońce obserwowane przez SOHO    Kompleks zmian i zjawisk fizycznych zachodzących cyklicznie w atmosferze Słońca, od fotosfery poprzez chromosferę, aż do korony słonecznej i wiatru słonecznego. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 22:59:35+02 Marcin Marszałek

Szczegóły (2376/0.42)

*
*

* * 
aktywny region   
region aktywny   active region

Obszar poza atmosferą Słońca, w którym pole magnetyczne pochodzące od podpowierzchniowych warstw powoduje powstawanie niezwykłych struktur zwiazanych z aktywnością słoneczną. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 16:01:02+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (865/0.19)

*
*

* * 
aktywny satelita   
satelita aktywny   active satellite

Satelita mający na swoim pokładzie sprzęt, włączając w to pokładowe zapasy energii wykorzystywane do zbierania, przetwarzania, i wysyłania danych.

2005-02-07 16:04:17+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1065/0.23)

*
*

* * 
albedo   albedo

Albedo jest to zdolność powierzchni obiektu do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-15 03:48:17+02 Wojciech Lizakowski 2005-03-27 00:07:06+01 Karol Langner

Szczegóły (2015/0.36)

*
*

* * 
almukantar   
almukantarat   

Koło na sferze niebieskiej przechodzące przez punkty o tej samej wysokości.

2001-12-26 21:56:12+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1116/0.19)

*
*

* * 
almukantarat   

Koło na sferze niebieskiej przechodzące przez punkty o tej samej wysokości.

2001-12-26 21:56:12+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1116/0.19)

*
*

* * 
Almukantarat   Almukantarat
Klub Astronomiczny Almukantarat   Almukantarat Astronomy Club

Logo AstroNETu    Działające od 1985 roku stowarzyszenie miłośników astronomii, niedochodowa organizacja mająca na celu popularyzację astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży. >>

* dalsze szczegóły

2002-10-30 00:52:31+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (3280/0.57)

*
*

* * 
amper   amper

Jednostka natężenia prądu elektrycznego w układzie SI. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 02:21:20+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1025/0.18)

*
*

* * 
analemma   

Analemma, godzina 6:00 UT    Analemmę, przypominającą ósemkę krzywą, otrzymuje się uwieczniając położenie Słońca w tym samym miejscu na Ziemi w kolejnych dniach o tej samej godzinie. >>

* dalsze szczegóły

2004-03-24 12:33:57+01 Anna Marszałek

Szczegóły (1256/0.25)

*
*

* * 
Andromeda   Andromeda

Andromeda, konstelacja nieba północnego    Andromeda (łac. Andromeda, dopełniacz Andromedae, skrót And) to duży i ważny gwiazdozbiór nieba pólnocnego (zobacz gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-01 12:24:23+02 Karol Langner

Szczegóły (1470/0.30)

*
*

* * 
apeks   apeks

Punkt na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu Słońca względem otaczających go gwiazd. Słońce wraz z całym Układem Słonecznym porusza się w kierunku, apeksu położonego w gwiazdozbiorze Herkulesa, z prędkością ok. 20 km/s. Punkt przeciwległy apeksowi nosi nazwę antyapeksu.

2005-06-14 22:32:57+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (783/0.17)

*
*

* * 
aphelium   aphelion

Najbardziej oddalony od Słońca punkt na orbicie okołosłonecznej ciała niebieskiego; szczególny przypadek apocentrum.

2002-06-23 03:09:46+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1613/0.29)

*
*

* * 
apoastron   apastron

Najbardziej oddalony punkt orbity ciała niebieskiego wokół gwiazdy; szczególny przypadek apocentrum.

2002-06-23 03:10:32+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1157/0.21)

*
*

* * 
apocentrum   apoapsis

Punkt na eliptycznej orbicie ciała niebieskiego najbardziej oddalony od jego środka przyciągania (środka masy układu). >>

* dalsze szczegóły

2002-06-26 23:53:03+02 Wojciech Lizakowski 2005-03-27 16:41:22+02 Karol Langner

Szczegóły (1534/0.27)

*
*

* * 
apochromat   apochromat
obiektyw apochromatyczny   apochromatic lens

Obiektyw korygujący aberrację chromatyczną dla światła czerwonego, niebieskiego, i zielonego.

2002-01-29 12:40:06+01 Agata Karska

Szczegóły (892/0.16)

*
*

* * 
apogalaksium   apogalaxion

Punkt na orbicie obiektu wokół galaktyki najbardziej oddalony od jej jądra; szczególny przypadek apocentrum.

2002-06-23 03:11:45+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1016/0.18)

*
*

* * 
apogeum    apogee

Najwyższy punkt na orbicie ciała niebieskiego wokół Ziemi; szczególny przypadek apocentrum.

2002-08-28 15:10:01+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1310/0.23)

*
*

* * 
aposelenium   aposelene

Najwyższy punkt na orbicie ciała niebieskiego wokół Księżyca; szczególny przypadek apocentrum.

2002-06-23 03:13:44+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (998/0.18)

*
*

* * 
apsyd linia   apside line
linia apsyd   line of apsides

Linia łącząca perycentrum i apocentrum na orbicie eliptycznej. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-22 14:24:46+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-11 15:53:44+02 Karol Langner

Szczegóły (1039/0.19)

*
*

* * 
apsydy   apsides

Punkty orbity eliptycznej, w których obiekt niebieski osiąga największą (apocentrum) i najmniejszą (perycentrum) odległość od orbitowanego ciała. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-22 14:29:07+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (852/0.16)

*
*

* * 
Aquarius   Aquarius
Wodnik   Water Bearer

Wodnik, gwiazdozbiór należący do Zodiaku    Wodnik (łac. Aquarius, dopełniacz Aquarii, skrót Aqr) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) należący do Zodiaku. Słońce przebywa na jego tle tego od 20. stycznia do 18 lutego. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-23 10:14:40+02 Karol Langner

Szczegóły (1880/0.41)

*
*

* * 
Aquila   Aquila
Orzeł   Eagle

Orzeł, gwiazdzbiór nieba północnego    Orzeł (łac. Aquila, dopełniacz Aquilae, skrót Aql) to duży gwiazdozbiór nieba północnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-03 19:59:03+02 Karol Langner

Szczegóły (1471/0.32)

*
*

* * 
Ara   Ara
Ołtarz   Altar

Trójkąt Południowy, Węgielnica, i Ołtarz    Ołtarz (łac. Ara, dopełniacz Arae, skrót Ara) to mały, kiepsko widoczny gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 07:05:18+02 Karol Langner

Szczegóły (1092/0.24)

*
*

* * 
Argelandera, metoda   
metoda Argelandera   Argelander method

Metoda ta polega na porównywaniu jasności gwiazdy zmiennej z jasnością bliskiej gwiazdy o stałej jasności (gwiazdy porównania). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:31:53+01 Agata Karska 2005-04-09 00:45:50+02 Karol Langner

Szczegóły (1392/0.24)

*
*

* * 
Aries   Aries
Baran   Ram

Baran, gwiazdozbiór należący do Zodiaku, oraz Trójkąt    Baran (łac. Aries, dopełniacz Arietis, skrót Ari) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) należący do zodiaku. Słońce przebywa na jego tle tego od 21. marca do 19. kwietnia. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-14 15:47:16+02 Karol Langner

Szczegóły (1337/0.29)

*
*

* * 
Army Ballistic Missile Agency (ABMA)   Army Ballistic Missile Agency (ABMA)

Organizacja utworzona przez Amię Stanów Zjednoczonych 1 lutego 1956 roku w Redstone Arsenal w Huntsville w Alabamie. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 21:37:26+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (851/0.18)

*
*

* * 
asteroida klasy A   A-class asteroid

Krótka animacja asteroidy 246 Asporina    Rzadki typ asteroid o kolorze czerwonym i albedo pomiędzy 0.13 a 0.35. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 01:00:56+01 Wojciech Lizakowski 2005-03-29 11:16:30+02 Karol Langner

Szczegóły (870/0.19)

*
*

* * 
astrognozja   

Umiejętność rozpoznawania na niebie gwiazd i gwiazdozbiorów.

2003-02-22 14:31:40+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (866/0.16)

*
*

* * 
Astronomical Society for South Australia (ASSA)   Astronomical Society for South Australia (ASSA)

ASSA    ASSA (Astronomical Society for South Australia) zostało założone w 1892 roku i jest najstarszą organizacją tego typu w Australii, zarazem jedyna instytucja zrzeszająca astronomów-amatorów w Australii Południowej. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 17:38:50+01 Agata Karska

Szczegóły (877/0.15)

*
*

* * 
astronomiczna jednostka   
jednostka astronomiczna   astronomical unit

Średnia odległość Ziemi od Słońca - około 149,6 milionów kilometrów; używana do wyrażania wzajemnych odległości ciał w układach planetarnych.

2002-01-12 20:33:51+01 Michał Matraszek

Szczegóły (2724/0.47)

*
*

* * 
Atlantis OV-104   

Atlantis czeka na start    Jeden z pięciu wahadłowców przeznaczonych do lotów kosmicznych we flocie NASA (w 2005). >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Misje promów kosmicznych
* więcej zdjęć: Atlantis
* więcej linków: Pojazdy kosmiczne

2005-05-10 23:31:12+02 Artur Wrona 2005-05-14 13:46:24+02 Karol Langner

Szczegóły (1044/0.23)

*
*

* * 
atmosfera   atmosphere

Powłoka gazowa planety, księżyca, lub innego ciała niebieskiego o wystarczająco dużej masie by ją utrzymać; także najbardziej zewnętrzna warstwa gwiazdy. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-09 02:23:22+02 Wojciech Lizakowski 2005-03-29 11:37:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1630/0.31)

*
*

* * 
atmosfera (jednostka)   atmosphere (unit)

Jednostka ciśnienia, równa 101 325 paskalom lub 760 mmHG. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-26 23:55:04+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1134/0.20)

*
*

* * 
atmosfera Ziemi   Earth's atmosphere

Warstwy atmosfery Ziemi    Powłoka gazowa Ziemi utrzymywana dzięki sile grawitacji. Nie ma jednoznacznego końca atmosfery, przerzedza się ona wraz z wysokością nad powierzchnią. Trzy czwarte masy atmosfery jest zawarta w pierwszych dolnych 11 km. Granicę pomiędzy atmosferą a Kosmosem przyjmuje się na wysokości pomiędzy 75 a 120 km. >>

* dalsze szczegóły

2004-03-06 19:37:44+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-27 00:52:26+02 Karol Langner

Szczegóły (5106/0.98)

*
*

* * 
atmosferyczne ciśnienie   
ciśnienie atmosferyczne   atmospheric pressure

Ciśnienie wywierane przez atmosferę na obiekty znajdujące się na powierzchni ciała niebieskiego. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-15 14:01:19+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1901/0.34)

*
*

* * 
atmosferyczne hamowanie   
hamowanie atmosferyczne   

Mars Odyssey    Manewr statku kosmicznego wykorzystujący tarcie atmosfery planety, wykonywany w celu zmniejszenia prędkości podczas przechodzenia z orbity międzyplanetarnej na wokółplanetarną.

* opis zdjęcia

2002-06-26 23:56:02+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1074/0.19)

*
*

* * 
AU   AU
jednostka astronomiczna   astronomical unit

Średnia odległość Ziemi od Słońca - około 149,6 milionów kilometrów; używana do wyrażania wzajemnych odległości ciał w układach planetarnych.

2002-01-12 20:33:51+01 Michał Matraszek

Szczegóły (2724/0.47)

*
*

* * 
Auriga   Auriga
Woźnica   Charioteer

Woźnica, gwiazdozbiór nieba północnego    Woźnica (łac. Auriga, dopełniacz Aurigae, skrót Aur) to gwiazdozbiór nieba północnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:56:17+02 Karol Langner

Szczegóły (1209/0.25)

*
*

* * 
azymut astronomiczny   astronomical azimuth

Układ współrzędnych horyzontalnych    Jedna z dwóch współrzędnych horyzontalnych: kąt dwuścienny między płaszczyzną południka niebieskiego i płaszczyzną przechodzącą przez dany obiekt oraz zenit i nadir. >>

* dalsze szczegóły

2001-12-26 22:00:05+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (2302/0.40)

*
*

* * 
azymut geodezyjny   azimuth

Kąt między styczną do południka przechodzącego przez punkt odniesiena A a styczną do linii geodezyjnej AB (B oznacza punkt dla którego określamy azymut). >>

* dalsze szczegóły

2001-12-26 22:00:56+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (2449/0.42)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie