AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
Fahrenheita, skala   
skala Fahrenheita   Fahrenheit's scale

Skala temperatury zaproponowana w 1725 przez Gabriela Daniela Fahrenheita; punktem zerowym jest temperatura zamarzania mieszaniny salmiaku z lodem. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 19:53:45+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (2470/0.43)

*
*

* * 
fakuła   facule

Jaśniejsze miejsce w fotosferze Słońca, pojawiające się wokół grup plam. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 21:18:42+02 Marcin Marszałek 2005-04-18 12:03:23+02 Karol Langner

Szczegóły (1474/0.26)

*
*

* * 
fala   wave

Zjawisko fizyczne polegające na periodycznych zmianach danej wielkości w czasie i przestrzeni. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-27 00:09:20+02 Karol Langner

Szczegóły (1040/0.23)

*
*

* * 
fala mechaniczna   mechanical wave

Mechaniczne i periodyczne zaburzenie przenoszące energię w ośrodku z prędkością dźwięku, polegające na niewielkich ruchach cząsteczek bez zmiany ich średniego położenia.

2002-06-15 13:24:25+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:00:22+02 Karol Langner

Szczegóły (1269/0.23)

*
*

* * 
firmament   firmament
sfera niebieska   celestial sphere

Twór geometryczny - sfera o dowolnym promieniu, w środku której znajduje się obserwator; pojęcie pomocne w określaniu kierunków do ciał niebieskich na niebie. >>

* dalsze szczegóły

2001-12-26 22:04:58+01 Marcin Marszałek 2005-04-07 11:03:19+02 Karol Langner

Szczegóły (2130/0.37)

*
*

* * 
fluktuacje kwantowe   quantum fluctuations

Kreacja wirtualnej pary cząstka-antycząstka z próźni, i następna ich anihilacja. >>

* dalsze szczegóły

2003-12-17 23:31:22+01 Jan Urbański 2005-04-07 11:13:37+02 Karol Langner

Szczegóły (1159/0.23)

*
*

* * 
Fobos   Phobos

Stickney na Phobosie    Większy i bliższy z dwóch księżyców Marsa. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-22 15:34:55+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:21:32+02 Karol Langner

Szczegóły (1225/0.23)

*
*

* * 
formacja Acasta   Acasta formtaion

Najstarsza znana skała na Ziemi, znajdująca się około 350 km na północ od Yellowknife w północnej Kanadzie. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 23:10:05+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:13:18+02 Karol Langner

Szczegóły (979/0.21)

*
*

* * 
foton   photon

Cząstka elementarna o zerowej masie, nośnik oddziaływań elektromagnetycznych poruszający sie z prędkością światła. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-09 00:52:19+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-07 11:10:08+02 Karol Langner

Szczegóły (1245/0.24)

*
*

* * 
fotosfera   photosphere

Cienka warstwa atmosfery gwiazdy, z ktorej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio, tzn. prawie bez absorpcji i reemisji.

2003-07-09 01:07:58+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1354/0.26)

*
*

* * 
funt   pound

Anglosaska jednostka masy; 1 funt (lb) = 0,45359237 kg.

2002-01-25 17:50:04+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (942/0.16)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie