AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
galaktyczne halo   halo, galactic
halo galaktyczne   galactic halo

Halo Drogi Mlecznej    Sferyczny obszar otaczający dysk galaktyki, przede wsyzstkim Drogi Mlecznej. >>

* dalsze szczegóły

2004-10-28 18:47:26+02 Wojtek Rutkowski 2005-12-11 19:43:08+01 Karol Langner

Szczegóły (1727/0.36)

*
*

* * 
galaktyka   galaxy

Centrum Drogi Mlecznej    Skupienie miliardów gwiazd i związanej z nimi materii międzygwiazdowej, o rożnej strukturze, rożnych masach, i jasnościach. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 02:07:37+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (3065/0.58)

*
*

* * 
Galaktyka   Galaxy
Droga Mleczna   Milky Way

Droga Mleczna (II)    Nasza galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny wraz Ziemią; widoczna na niebie jako jasna smuga, jej centrum znajduje się w konstelacji Strzelca. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-26 21:13:16+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (2922/0.59)

*
*

* * 
galaktyka aktywna   active galaxy

Galaktyka z aktywnym jądrem.

2005-02-07 02:07:11+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1067/0.23)

*
*

* * 
galaktyka eliptyczna   elliptical galaxy

Galaktyka eliptyczna M105    Jeden z najczęściej spotykanych rodzajów galaktyk we Wszechświecie; mają kształty elipsoidalne - stąd nazwa - i masy większe niż inne galaktyki. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Astronomia pozagalaktyczna
* więcej zdjęć: Obiekty pozagalaktyczne
* więcej linków: Astronomia pozagalaktyczna

2002-01-20 23:11:00+01 Andrzej Nowojewski 2005-04-04 09:17:17+02 Karol Langner

Szczegóły (1858/0.32)

*
*

* * 
galaktyka karłowata    

Mała galaktyka zawierająca, zazwyczaj, od miliona do kilku miliardów gwiazd. >>

* dalsze szczegóły

2004-06-06 01:51:27+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (902/0.18)

*
*

* * 
galaktyka nieregularna    irregular galaxy

Galaktyka o bardzo nieregularnym kształcie i bez widocznej struktury eliptycznej lub spiralnej; klasyfikowana jako typ Irr.

2004-06-06 01:50:53+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (924/0.19)

*
*

* * 
galaktyka soczewkowata    

Galatyka o kształcie soczewki; typ pośredni pomiędzy galaktyką eliptyczną a spiralną, opisany symbolem S0.

2004-06-06 01:52:20+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (839/0.17)

*
*

* * 
galaktyka spiralna   spiral galaxy

M51 Wir    Najbardziej znane obiekty pozagalaktyczne, charakteryzują się specyficznym układem materii - gwiazdy, pył oraz gaz skupione są w jądrze galaktyk i w odchodzących spiralnie ramionach galaktyki. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Astronomia pozagalaktyczna
* więcej zdjęć: Obiekty pozagalaktyczne
* więcej linków: Astronomia pozagalaktyczna

2002-01-20 23:13:35+01 Andrzej Nowojewski

Szczegóły (2871/0.50)

*
*

* * 
galaktyka z poprzeczką   galaxy with a bar

Galaktyka spiralna z jasną, prostą centralną strukturą, poprzecznie ułożoną do ramion i złożoną z gwiazd.

2004-06-06 01:52:51+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1003/0.21)

*
*

* * 
galon   gallon

Anglosaska jednostka objętości; jeden galon (Gal) jest równy 4,54609 dm3 (litrów). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:34:30+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1163/0.20)

*
*

* * 
galon amerykański   american gallon

Anglosaska jednostka objętościl; jeden galon amerykański (Gal USA) jest równy 3,78541 dm3 (litrów). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:37:00+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1679/0.29)

*
*

* * 
galon angielski   english gallon
galon   gallon

Anglosaska jednostka objętości; jeden galon (Gal) jest równy 4,54609 dm3 (litrów). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:34:30+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1163/0.20)

*
*

* * 
galon imperialny   imperial gallon
galon   gallon

Anglosaska jednostka objętości; jeden galon (Gal) jest równy 4,54609 dm3 (litrów). >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:34:30+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1163/0.20)

*
*

* * 
gamma, promieniowanie   
promieniowanie gamma   gamma rays

Postać promieniowania elektromagnetycznego o małej długości fali ale przenosząca duże ilości energii. >>

* dalsze szczegóły

2002-10-12 13:59:14+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (2139/0.39)

*
*

* * 
gaz buforowy   

Efektywnie obojętny chemicznie gaz, stosowany do rozcieńczania tlenu do postaci nadającej się do spalania lub oddychania; na Ziemi rolę gazu bufurowego pełni azot, stanowiący 78% atmosfery.

2002-08-27 22:34:53+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (890/0.16)

*
*

* * 
Gemini   Gemini
Bliźnięta   Heavenly Twins

Bliźnięta, gwiazdozbiór należący do zodiaku.    Bliźnięta (łac. Gemini, dopełniacz Geminorum, skrót Gem) to jeden z bardziej charakterystycznych gwiazdozbiorów nieba (zobacz gwiazdozbiory), należący także do Zodiaku. Słońce przebywa na jego tle tego od końca czerwca do końca lipca. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-23 10:13:13+02 Karol Langner

Szczegóły (1764/0.36)

*
*

* * 
geoida   geoid

Abstrakcyjna powierzchnia o stałym potencjale siły ciężkości Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-25 23:24:11+02 Aleksandra Drozd

Szczegóły (1932/0.42)

*
*

* * 
geotermiczna energia   
energia geotermiczna   geothermic energy

Energia wytwarzana przez naturalne, podpowierzchniowe substancje o wysokiej temperaturze. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-11 17:16:44+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1101/0.20)

*
*

* * 
globula   globule

Globule w IC 2944    Ciemny obłok materii międzygwiazdowej, powstały w wyniku zapadania się materii; globule są zarodkami nowych gwiazd. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-04 22:35:09+01 Andrzej Nowojewski

Szczegóły (1181/0.20)

*
*

* * 
Gołąb   Dove

Gołąb, gwiazdozbiór nieba południowego    Gołąb (łac. Columba, dopełniacz Columbae, skrót Col) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:53:57+02 Karol Langner

Szczegóły (1044/0.23)

*
*

* * 
grawitacja   gravity

Jedno z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie zachodzące pomiędzy wszystkimi obiektami obdarzonymi masą.

2005-07-13 11:02:22+02 Tomasz Sowiński

Szczegóły (1330/0.30)

*
*

* * 
gromada Abell   Abell cluster

Gromada galaktyk Abell 2218    Gromada galaktyk będąca wyszczególniona w katalogu Abella, który był pierwszym wyczerpującym katalogiem gromad galaktyk i w swojej rozszerzonej formie jest nadal największym. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Obiekty pozagalaktyczne

2005-01-22 21:17:13+01 Wojciech Lizakowski 2005-03-26 14:51:26+01 Karol Langner

Szczegóły (1100/0.24)

*
*

* * 
gromada galaktyk   cluster of galaxies

Abbel 370 i kwazar rekordzista    Skupisko kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, lub kilkuset galaktyk, tworzących układ związany grawitacyjnie. >>

* dalsze szczegóły

2003-06-03 02:12:04+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-04 13:07:28+02 Karol Langner

Szczegóły (1610/0.31)

*
*

* * 
gromada kulista   globular cluster

Wielka gromada kulista w Herkulesie, M13    Sferyczne skupisko składające się z kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy gwiazd. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gromady kuliste

2002-03-28 17:09:47+01 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (1951/0.34)

*
*

* * 
gromada otwarta   open cluster

Gromada otwarta M103    Luźne skupisko składające się z kilkudziesięciu do kilku tysięcy gwiazd. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gromady otwarte

2002-03-28 17:03:14+01 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (2305/0.41)

*
*

* * 
górowanie   culmination

Jest to moment przejścia danego obiektu przez południk lokalny, czyli chwila, w  której ów obiekt zajmuje najwyższe położenie na niebie w  swoim ruchu dobowym.

Termin ten nie odnosi się jedynie do ciał niebieskich, ale do wszelkich obiektów poruszających się po niebie.

2008-09-19 02:45:28+02 Ariel Majcher

Szczegóły (1126/0.34)

*
*

* * 
gęstość   density

Masa jednostki objętości substancji w danej temperaturze. >>

* dalsze szczegóły

2003-05-28 03:33:17+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1766/0.34)

*
*

* * 
gwiazda   star

Gwiazda z krążącą wokół planetą    Ciało niebieskie - skupisko związanej grawitacyjnie plazmy będące w równowadze hydrostatycznej, przez przynajmniej część swojej ewolucji emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w wyniku reakcji syntezy termojądrowej (przede wszystkim wodoru w hel); najbliższą i najlepiej znaną gwiazdą jest Słońce. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Gwiazdy
* więcej zdjęć: Gwiazdy

2003-05-29 13:43:56+02 Wojciech Lizakowski 2005-05-03 10:24:16+02 Karol Langner

Szczegóły (6331/1.20)

*
*

* * 
gwiazda barowa   barium star

Olbrzymy typu widmowego od G2 do K4, którego widmo zawiera silne linie absorpcyjne baru i niektórych cięższych elementów. Często znane jako gwiazdy typu Ba II. Gwiazdy barowe często znajdują się w ukłdach podwójnych z gwiazdami, które już wyewoluowały i są teraz białymi karłami.

2005-06-14 22:04:55+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (786/0.17)

*
*

* * 
gwiazda kwarkowa   quark star

RX J185635-375    Gwiazda kwarkowa to hipotetyczny typ gwiazdy przewidziany w 1980 roku, o gęstości pomiędzy gwiazdą neutronową a czarną dziurą. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 22:01:07+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (936/0.21)

*
*

* * 
gwiazda neutronowa   neutron star

Niewielka gwiazda - o średnicy 10-100 km - której gęstość na skutek zapadnięcia grawitacyjnego jest porównywalna do gęstości jądra atomowego (przekracza 1015 kg/m3). >>

* dalsze szczegóły

2002-03-21 18:50:42+01 Wojtek Rutkowski 2005-04-07 08:11:59+02 Karol Langner

Szczegóły (3265/0.57)

*
*

* * 
gwiazda nowa   novae

Nova    Ciasny układ podwójny składający się z białego karła i często czerwonego olbrzyma, z którego następuje przepływ materii w kierunku mniejszego towarzysza; wybuch termojądrowy gromadzonej materii prowadzi do nagłęgo wzrostu jasności układu podwójnego. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:28:02+01 Agata Karska 2005-04-08 17:01:04+02 Karol Langner

Szczegóły (1855/0.32)

*
*

* * 
gwiazda nowa karłowata   
nowa karłowata   dwarf novae

U Gem    Ciasne układy podwójne, składające się z gwiazdy pokroju Słońca oraz białego karła, ściągającego od niej materię. Wybuch następuje w wyniku niestabilności w dyskach materii otaczającej białego karła. Zachowanie gwiazd nowych karłowatych jest bardzo podobne do zachowania gwiazd nowych. Tutaj jednak, skala zjawisk jest mniejsza. Wyróżnia się trzy klasy nowych karłowatych: U Geminorum, Z Camelopardalis i SU Ursae Majoris. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:30:28+01 Agata Karska

Szczegóły (1243/0.22)

*
*

* * 
gwiazda podwójna   binary star

Dwie gwiazdy okrążające się nawzajem wokół wspólnego środka masy i pozostające pod wpływem swojego przyciągania grawitacyjnego. Na niebie co druga widoczna gwiazda jest układem podwójnym lub wielokrotnym. Okres obiegu gwiazd w układach podwójnych może być mierzony w setkach, tysiącach, a nawet milionach lat. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 22:10:40+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1027/0.23)

*
*

* * 
gwiazda supergęsta   superdense star

Gwiazda, której ciśnienie wewnętrzne pochodzi głównie od zdegenerowanego gazu cząstek elementarnych; są to przede wszystkim białe karły i gwiazdy barionowe. >>

* dalsze szczegóły
* więcej aktualności: Ewolucja gwiazd
* więcej zdjęć: Gwiazdy
* więcej linków: Ewolucja gwiazd

2003-05-29 13:55:00+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (875/0.17)

*
*

* * 
gwiazda supernowa   
supernowa   supernova

SN1987A    Masywne gwiazdy ulegające znacznemu pojaśnieniu wskutek eksplozji; wyróżnia się supernowe typu I i II. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:23:37+01 Agata Karska 2005-04-07 08:24:33+02 Karol Langner

Szczegóły (3986/0.69)

*
*

* * 
gwiazda typu A   class A star

Gwiazda typu widmowego A, czyli białego koloru, o dominujących liniach serii Balmera w widmie wodoru. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-20 22:30:21+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-29 17:35:27+02 Karol Langner

Szczegóły (1083/0.23)

*
*

* * 
gwiazda typu Ae   Ae star

Gwiazda typu A z silnymi liniami emisyjnymi, najczęściej wodoru, spowodowane jest to nałożeniem się na normalne widmo nagrzanego materiału, który tworzy około gwiazdną skorupę. Część z gwiazd typu Ae, które niedawno się uformowały jest otoczone przez widzialną mgławicę protoplanetarną.

2005-05-27 20:48:42+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (746/0.16)

*
*

* * 
gwiazda typu Ap   Ap star

Jest to typ gwiazd A, którego spektrum posiada silne linie niektórych zjonizowanych metali, żadko występujących na Ziemi. Ich ilość na powierzchni gwiazdy wynosi od 103 do 106 razy więcej niż na Słońcu. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-27 23:14:51+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1029/0.23)

*
*

* * 
gwiazda typu B   class B star

Gwiazda typu widmowego B - olbrzymia, jasna, niebiesko-biała, o temperaturze 10 000-30 000 K. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-28 23:42:25+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-29 18:00:32+02 Karol Langner

Szczegóły (1216/0.27)

*
*

* * 
gwiazda typu Be   Be star

Jest to gwiazda typu B z silnymi liniami emisyjnymi wodoru, dobrym przykładem tego typu gwiazdy jest Achernar. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-27 23:46:26+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (965/0.21)

*
*

* * 
gwiazda typu Bp   Bp star

Gwiazda typu B, która ma osobliwe chemicznie widmo (stąd p od angielskiego peculiar), zazwyczaj związane z nagromadzeniem helu. Gwiazdy Bp mogą być uważane za gorąca podgrupę typu Ap.

2005-05-27 23:51:37+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (767/0.17)

*
*

* * 
gwiazda typu Bw   Bw star

Gwiazdy typu B ze słabymi liniami absorpcyjnymi helu - czyli inaczej mówiąc gwiazdy typu B nie mogące być sklasyfikowane do tego typu z powodu zbyt słabych linii absorpcyjnych helu i mające kolor zbyt niebieski aby przynależeć do typu B. Czasami gwiazdy te znane są jako gwiazdy z mała ilością helu.

2005-05-27 23:55:13+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (753/0.17)

*
*

* * 
gwiazda typu C   C star
gwiazda węglowa   carbon star

Czerwony olbrzym, którego widmo zostało zdominowane przez silne linie absorpcyjne molekuł zawierających węgiel. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:51:45+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1128/0.25)

*
*

* * 
gwiazda typu F   class F star

Gwiazda typu widmowego F - biała, albo zółto-biała, której widmo wykazuje silne linie absorpcyjne zjonizowanego wapna, które są bardziej widoczne niż linie wodoru. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-28 23:51:23+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1409/0.31)

*
*

* * 
gwiazda typu Fp   Fp star

Gwiazda typu F, której widmo pokazuje niwzwykle dużą ilość niektórych metali. Gwiazdy Fp są rozwinięciem gwiazd Ap do ziemniejszych temperatur o typu widmowego F2. Zawierają metale: chrom, europ, stront.

2005-06-14 17:52:48+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (756/0.17)

*
*

* * 
gwiazda typu G   class G star

Gwiazda typu widmowego G - żółta, o temperaturze powierzchni 5 000-5 800 K i masie 0,8-1,1 mas Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-28 23:59:38+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-29 17:55:13+02 Karol Langner

Szczegóły (1354/0.30)

*
*

* * 
gwiazda typu K   K star

Pomarańczowo - czerwona gwiazda. Widmo tych gwiazd zdominowane jest przez linie H i K wapna oraz linie neutralnego żelaza, tytanu, cyjanu (CN) i dwutlenku tytanu (TiO) znajdującego się w chłodniejszej częsci widma. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 18:14:48+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1414/0.31)

*
*

* * 
gwiazda typu M   M star

Zimna, czerwona gwiazda o temperaturze powierzchni poniżej 3 800 K. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 18:14:35+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1059/0.23)

*
*

* * 
gwiazda typu Me   Me star

Gwiazdy typu M z liniami emisyjnymi w swoim widmie. Niektóre gwiazdy znane jako Mira należą do tego typu.

2005-06-14 18:18:23+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (753/0.17)

*
*

* * 
gwiazda typu MS   MS star

Gwiazda posiadająca właściwości typów M i S. Zawiera w swoim widmie linie absorpcyjne tlenków metali np. tlenek cynku (ZrO), dwutlenek tytanu (TiO) i tlenek strontu (SrO).

2005-06-14 18:21:45+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (746/0.17)

*
*

* * 
gwiazda typu N   N star

Dawna nazwa gwiazd obecnie sklasyfikowanych jako zimne gwiazdy węglowe (klasy od C6 do C9).

2005-06-14 19:38:30+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (825/0.18)

*
*

* * 
gwiazda typu O   O star

Masywne, jasne gwiazdy o temperaturach powierzchni od 30 000 do 50 000 K i masach od 20 do 100 mas Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:10:37+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1245/0.28)

*
*

* * 
gwiazda typu Oe i Of   Oe and Of star

Oe to gwiazdy typu O zawierające linie emisyjne wodoru. Gwiazdy Oef są wczesnym stadium rozwoju gwiazd O i posiadają podwójne linie emisyjne helu II. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:15:50+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (805/0.18)

*
*

* * 
gwiazda typu R   R star

Dawna nazwa gwiazd dzisiaj nazywanych gorącymi gwiazdami węglowymi.

2005-06-14 19:39:07+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (842/0.19)

*
*

* * 
gwiazda typu S   S star

Czerwony olbrzym podobny do typu M, posiadający linie widmowe tlenków i metali z piątej grupy (cynk, itr) i trzeciej (tytan, skand, wanad). >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:52:19+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (937/0.21)

*
*

* * 
gwiazda typu SC   SC star

Gwiazdy typu SC znajdują się gdzieś pomiędzy gwiazdami typu S i C (węglowymi) i mają stisunek węgla do tlenu mają w pobliżu jedności.

2005-06-14 19:53:00+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (732/0.16)

*
*

* * 
gwiazda welurowa typu AI   AI Velorum star

Typ gwiazd pulsujących, nieregularnych podobnych do gwiazd typu Delat Scuti, ale o większej amplitudzie (do około 1,2 magnitudo i okresie od 1 do 5 godzin). Prototyp znajuje się w konstelacji Żagla. Jest najjaśniejsza w swojej klasie o magnitudo od 6,4 do 7,1. Gwiazdy welurowe typu AI znane są także jako karłowate Cefeidy.

2005-06-20 23:08:01+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (712/0.16)

*
*

* * 
gwiazda węglowa   carbon star
gwiazda typu C   C star

Czerwony olbrzym, którego widmo zostało zdominowane przez silne linie absorpcyjne molekuł zawierających węgiel. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-14 19:51:45+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1128/0.25)

*
*

* * 
gwiazda Wolfa-Rayeta   Wolf-Rayet star

Bogata w młode, gorące gwiazdy galaktyka M33    Gwiazdy o bardzo szerokich liniach emisyjnych. >>

* dalsze szczegóły

2002-03-10 21:02:10+01 Zbigniew Artemiuk 2005-04-08 17:30:11+02 Karol Langner

Szczegóły (2023/0.35)

*
*

* * 
gwiazda wolnozmienna   slow irregular variable star

Gwiazda zmienna pulsująca oznaczona jako L - olbrzym lub rzadziej nadolbrzym typu widmowego K, M, lub S. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:10:55+01 Agata Karska 2005-04-08 18:47:58+02 Karol Langner

Szczegóły (905/0.16)

*
*

* * 
gwiazda zdegenerowana   degenerate star

Gwiazdy, takie jak białe karły lub gwiazdy neutronowe, które składają się z materii zdegenerowanej.

2005-06-14 22:19:28+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (745/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna   variable star

X Cygni    Gwiazda zmieniająca swoją jasność w czasie. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 14:51:46+01 Agata Karska 2002-03-21 18:28:01+01 Wojtek Rutkowski 2005-04-15 18:43:06+02 Karol Langner

Szczegóły (2910/0.51)

*
*

* * 
gwiazda zmienna długookresowa   long-period variable star
gwiazda zmienna typu Mira Ceti   Mira Ceti variable star

T Cephei    Najliczniejsza grupa gwiazd zmiennych pulsujących, charakteryzujące się dużymi zmianami jasości i długimi okresami; oznaczone jako M. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:09:54+01 Agata Karska 2005-04-07 10:46:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1617/0.28)

*
*

* * 
gwiazda zmienna katalizmiczna   cataclysmic variable star
gwiazda zmienna wybuchowa   eruptive variable star

Gwiazdy zmienne, wybuchające okazjonalnie w wyniku procesów termojądrowych zachodzących na ich powierzchni lub w ich wnętrzu. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:12:36+01 Agata Karska

Szczegóły (1111/0.19)

*
*

* * 
gwiazda zmienna nieregularna   irregular variable star

Gwiazda zmienna, której jasność zmienia się bez śladów regularności. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:49:08+01 Agata Karska 2005-04-07 09:32:28+02 Karol Langner

Szczegóły (987/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna półregularna   semiregular variable star

Gwiazda zmienna pulsująca - czerwony olbrzym lub nadolbrzym - charakteryzująca się słabo zaznaczonym okresem pulsacji lub kilkoma nakładającymi się słabymi okresami. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:52:12+01 Agata Karska 2005-04-07 09:54:05+02 Karol Langner

Szczegóły (997/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna pulsująca   pulsating variable star

Gwiazda zmienna, której źródłem zmienności są okresowe pulsacje zewnętrznych warstw atmosfery. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:13:59+01 Agata Karska 2005-04-07 09:58:14+02 Karol Langner

Szczegóły (1174/0.20)

*
*

* * 
gwiazda zmienna rotacyjna   rotating varuable star

Gwiazda zmienna, której jasność zmienia się z opwodu obrotu gwiazdy wokół własnej osi, co jest związane ze zmienami jasności na jej powierzchni lub nie sferyczny kształtem samej gwiazdy. Nieregularna jasność powierzchni, związana jest z dużą ilością plam słonecznych na powierzchni gwiazdy lub efektów istnienia dużego, zmiennego pola magnetycznego.

2005-06-20 23:40:38+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (923/0.20)

*
*

* * 
gwiazda zmienna rozbłyskowa    flare variable star
gwiazda zmienna typu UV Ceti    UV Ceti variable star

Słaba i chłodna gwiazda typu widmowego M, która co pewien czas na bardzo krótko ale gwałtownie zwiększają swoją jasność o 1 do 6 wielkości gwiazdowych. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:07:01+01 Agata Karska 2005-04-07 10:07:48+02 Karol Langner

Szczegóły (1011/0.18)

*
*

* * 
gwiazda zmienna symbiotyczna   symbiotic variable star

Z And    Gwiazda zmienna podwójna oznaczana jako Z And, w których jeden składnik to chłodny olbrzym późnego typu widmowego, a drugi to biały karzeł lub gorącą gwiazdą ciągu głównego; przepływ materii powoduje nieregularne zmiany jasności o amplitudzie do 4-5 magnitudo. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:32:55+01 Agata Karska 2005-04-07 10:14:15+02 Karol Langner

Szczegóły (800/0.14)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu Algol (beta Persei)    Algol variable star (beta Persei)

Beta Persei    Najczęściej spotykane układy zaćmieniowe, których krzywe jasności charakteryzują się dwoma minimami jasności; oznaczane symbolem EA. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:16:30+01 Agata Karska 2005-04-07 10:16:51+02 Karol Langner

Szczegóły (1002/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu Alpha Cygni   Alpha Cygni star

Pulsacyjny supergigant typu widmowego A lub B. Okres pulsacji od 5 do 10 dni i zmienie amplitudy pulsacji o 0,1 magnitudo lub mniejszej. Typ gwiazd nazwany tak od protptypu Alpha Cygni (Deneba). Zmiany jasności gwiazdy są niewielkie, ponieważ w innym wypadku gwiazda tych rozmiarów wybuchła by.

2005-06-20 23:31:39+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (736/0.16)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu Alpha2 CV   Alpha2 Canum Venaticorum star

Typ gwiazdy zmiennej rotacyjnej, najczęsciej są to gwiazdy ciągu głownego od B8p do A7p z silnym polem magnetycznym. Gwiazdy Alpha2 CV mają w swoim widmie niezwykle silne linie krzemu, strontu i chromu; ilość tych pierwiastków zależy od szybkości rotacji gwiazdy. Zmiana jasności gwiazdy ma okres 0,5 do 160 dni i amplituda wynosi od 0,01 do 0,1 magnitudo. Silne pola magnetyczne powodują powstanie różnych jasności w poszczególnych częściach powierzchni gwiazdy - powstają plamy słoneczne. Prototypem tych gwiazd jest Cor Caroli.

2005-06-21 00:05:57+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (715/0.16)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu beta Lyrae   beta Lyrae variable star

Układ zaćmieniowy oznaczony jako EB, składający się z dwóch bliskich gwiazd, krążących po elipsoidalnych orbitach w wyniku działania na gwiazdy sił przypływowych. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:17:47+01 Agata Karska 2005-04-07 10:24:54+02 Karol Langner

Szczegóły (957/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu delta Scuti   delta Scuti variable star

Gwiazda pulsująca - podolbrzym lub olbrzym późnego typu widmowego oznaczone jako Sct. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:47:24+01 Agata Karska 2005-04-07 10:34:33+02 Karol Langner

Szczegóły (1022/0.18)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu Mira Ceti   Mira Ceti variable star

T Cephei    Najliczniejsza grupa gwiazd zmiennych pulsujących, charakteryzujące się dużymi zmianami jasości i długimi okresami; oznaczone jako M. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:09:54+01 Agata Karska 2005-04-07 10:46:34+02 Karol Langner

Szczegóły (1617/0.28)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu R Coronae Borealis   R Coronae Borealis variable star

R CrB    Gwiazda zmienna wybuchowa oznaczona jako RCB, charakteryzująca się sporadycznymi (co kilka lat) i nieregularnymi osłabieniami w jasności. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:35:08+01 Agata Karska 2005-04-08 16:53:43+02 Karol Langner

Szczegóły (1245/0.22)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu RR Lyrae   RR Lyr variable star

Gwiazda zmienna oznaczona jako RR - podobna do cefeid typu W Virginis, będąca jednak olbrzymem więc święcąca słabiej. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:46:16+01 Agata Karska 2005-04-08 17:08:40+02 Karol Langner

Szczegóły (1247/0.22)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu RV Tauri   RV Tau variable star

Gwiazda zmienna oznaczona jako RV - żółty lub pomarańćzowy nadolbrzymy o typie widmowym G lub K i dużej jasności absolutnej. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-26 15:44:58+01 Agata Karska 2005-04-08 17:17:25+02 Karol Langner

Szczegóły (976/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu UV Ceti    UV Ceti variable star

Słaba i chłodna gwiazda typu widmowego M, która co pewien czas na bardzo krótko ale gwałtownie zwiększają swoją jasność o 1 do 6 wielkości gwiazdowych. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:07:01+01 Agata Karska 2005-04-07 10:07:48+02 Karol Langner

Szczegóły (1011/0.18)

*
*

* * 
gwiazda zmienna typu W Ursae Majoris   W Ursae Majoris variable star

Gwiazda zmienna zaćmieniowa oznaczona jako EW, składająca się z dwóch blisko krążących gwiazd. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:18:46+01 Agata Karska

Szczegóły (964/0.17)

*
*

* * 
gwiazda zmienna wybuchowa   eruptive variable star
gwiazda zmienna katalizmiczna   cataclysmic variable star

Gwiazdy zmienne, wybuchające okazjonalnie w wyniku procesów termojądrowych zachodzących na ich powierzchni lub w ich wnętrzu. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:12:36+01 Agata Karska

Szczegóły (1111/0.19)

*
*

* * 
gwiazda zmienna zaćmieniowa   eclipsing variable star

Gwiazda zmienna - układy podwójny, którego płaszczyzna orbity leży blisko linii widzenia obserwatora; składniki takiego układu okresowo zakrywają się, powodując zmniejszenie jasności obserwowanej. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-28 20:25:54+01 Agata Karska 2005-04-08 18:03:00+02 Karol Langner

Szczegóły (1272/0.22)

*
*

* * 
gwiazdozbiory   constellations

Poglądowa mapa części nieba.    Tradycja łączenia gwiazd w symboliczne kształty, które nazywamy gwiazdozbiorami (konstelacjami). Sięga ona niepamiętnych czasów starożytnych: najstarsze zachowane wzmianki pochodzą z ok. 4000 roku p.n.e. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-14 16:11:03+02 Karol Langner

Szczegóły (3268/0.66)

*
*

* * 
gwiazdozbiór   constellation

Poglądowa mapa części nieba.    Grupa gwiazd zajmujących pewien obszar nieba. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-28 17:57:58+02 Karol Langner

Szczegóły (2794/0.57)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie