AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
halo   halo

Halo wokół Słońca    Zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze - jasny pierścień wokół tarczy Słońca lub Księżyca. >>

* dalsze szczegóły

2006-04-24 22:49:29+02 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (2801/0.59)

*
*

* * 
halo galaktyczne   galactic halo

Halo Drogi Mlecznej    Sferyczny obszar otaczający dysk galaktyki, przede wsyzstkim Drogi Mlecznej. >>

* dalsze szczegóły

2004-10-28 18:47:26+02 Wojtek Rutkowski 2005-12-11 19:43:08+01 Karol Langner

Szczegóły (1727/0.36)

*
*

* * 
hamowanie aerodynamiczne   
hamowanie atmosferyczne   

Mars Odyssey    Manewr statku kosmicznego wykorzystujący tarcie atmosfery planety, wykonywany w celu zmniejszenia prędkości podczas przechodzenia z orbity międzyplanetarnej na wokółplanetarną.

* opis zdjęcia

2002-06-26 23:56:02+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1074/0.19)

*
*

* * 
hamowanie atmosferyczne   

Mars Odyssey    Manewr statku kosmicznego wykorzystujący tarcie atmosfery planety, wykonywany w celu zmniejszenia prędkości podczas przechodzenia z orbity międzyplanetarnej na wokółplanetarną.

* opis zdjęcia

2002-06-26 23:56:02+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1074/0.19)

*
*

* * 
hel   helium

Pierwiastek chemiczny należący do VIII grupy w układzie okresowym, oznaczany jako He. >>

* dalsze szczegóły

2003-05-28 04:03:18+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-08 23:58:20+02 Karol Langner

Szczegóły (1956/0.37)

*
*

* * 
heliopauza   heliopause

Sondy Voyager oddalają się od Słońca    Warstwa kontaktowa między jonami słonecznymi a galaktycznymi - graniczna powierzchnia heliosfery, na której ciśnienie wiatru słonecznego równoważy ciśnienie wywierane przez cząstki pochodzenia pozasłonecznego.

* opis zdjęcia

2003-11-07 22:17:31+01 Anna Marszałek 2005-04-09 00:24:30+02 Karol Langner

Szczegóły (1773/0.35)

*
*

* * 
heliosfera   heliosphere

Sondy Voyager oddalają się od Słońca    Obszar przestrzeni międzygwiezdnej, w którym ciśnienie wiatru słonecznego przewyższa ciśnienie zjonizowanej materii pochodzenia pozasłonecznego; granicą heliosfery jest heliopauza. >>

* dalsze szczegóły

2003-11-07 22:17:45+01 Anna Marszałek 2005-04-09 00:15:11+02 Karol Langner

Szczegóły (1545/0.30)

*
*

* * 
Herkules   Hercules

Herkules, gwiazdozbiór nieba północnego    Herkules (łac. Hercules, dopełniacz Herculi, skrót Her) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) nieba północnego. W Polsce pojawia sie na niebie letnim. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-11 08:40:43+02 Karol Langner

Szczegóły (1439/0.30)

*
*

* * 
horyzont   

Układ współrzędnych równikowych    Koło wielkie na sferze niebieskiej leżące w płaszczyźnie prostopadłej do pionu.

* opis zdjęcia

2001-12-26 22:03:31+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (1390/0.24)

*
*

* * 
horyzontalny montaż   
montaż horyzontalny   horizontal mounting

Montaż instrumentu pozwalający na jego ruch w horyzontalnych wspórzędnych astronomicznych.

2002-01-29 12:37:01+01 Agata Karska

Szczegóły (910/0.16)

*
*

* * 
H-R, diagram   
diagram Hertzprunga - Russella   Hertzprung - Russell diagram

Diagram Hertzsprunga-Russela    Diagram H-R jest wykresem zależności mocy promieniowania od temperatury powierzchni gwiazdy. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 17:35:34+01 Agata Karska

Szczegóły (5213/0.91)

*
*

* * 
Hydra   Water Snake

Hydra i Sekstans, gwiazdozbiory nieba południowego    Hydra (łac. Hydra, dopełniacz Hydrae, skrót Hyd) to największy ze wszystkich 88 współczesnych gwiazdozbiorów nieba (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-09 00:27:06+02 Karol Langner

Szczegóły (1213/0.25)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie