AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
obiektyw   lens

Układ optyczny tworzący odwrócony rzeczywisty obraz przedmiotu - może to być soczewka, złożony układ optyczny, lub nawet układ magnetyczny przenoszący obraz przedmiotu do dalszej części urządzenia. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-29 12:38:34+01 Agata Karska 2005-04-16 10:52:39+02 Karol Langner

Szczegóły (1329/0.23)

*
*

* * 
obiektyw apochromatyczny   apochromatic lens

Obiektyw korygujący aberrację chromatyczną dla światła czerwonego, niebieskiego, i zielonego.

2002-01-29 12:40:06+01 Agata Karska

Szczegóły (894/0.16)

*
*

* * 
obłok chromosferyczny   

Jasny obłok wapniowy, który tworzy się na parę dni przed pojawieniem się plamy w fotosferze Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 21:01:58+02 Marcin Marszałek 2005-04-01 13:38:07+02 Karol Langner

Szczegóły (1216/0.22)

*
*

* * 
obłok wapniowy   
obłok chromosferyczny   

Jasny obłok wapniowy, który tworzy się na parę dni przed pojawieniem się plamy w fotosferze Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 21:01:58+02 Marcin Marszałek 2005-04-01 13:38:07+02 Karol Langner

Szczegóły (1216/0.22)

*
*

* * 
O-C, diagram   O-C diagram

Diagram O-C dla gwiazdy TX Her    Diagram O-C (czytaj O minus C) to wykres, którego kształt pozwala badać regularności z jakimi następują minima jasności gwiazd zmiennych. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 17:52:11+01 Agata Karska

Szczegóły (1187/0.21)

*
*

* * 
odległość zenitalna   zenithal distance

Kąt określony na sferze niebieskiej, między kierunkiem do obserwowanego obiektu i zenitem. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-20 15:41:17+01 Marcin Marszałek 2005-04-27 00:15:53+02 Karol Langner

Szczegóły (1051/0.18)

*
*

* * 
Ogólna Teoria Względności   General Theory of Relativity

Popularna nazwa teorii grawitacji opublikowanej przez Alberta Einsteina w 1915 roku, zgodnie z którą siła grawitacji wynika z lokalnej zniekształceń czasoprzestrzeni. >>

* dalsze szczegóły

2004-03-14 09:20:16+01 Łukasz Wiśniewski

Szczegóły (1721/0.35)

*
*

* * 
ognisko elipsy   elipse center

Jedno z dwóch punktów wewnątrz elipsy, wyznaczone warunkiem że suma odległości do nich z każdego punktu elipsy jest taka sama.

2002-06-17 02:03:10+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1644/0.29)

*
*

* * 
ogniskowa   focal length

Odległość między środkiem soczewki a jej ogniskiem, lub też pomiędzy zwierciadłem a jego ogniskiem. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-29 12:41:45+01 Agata Karska

Szczegóły (1226/0.21)

*
*

* * 
ograniczenie Oppenheimera-Volkoffa   Oppenheimer-Volkoff limit

Górny limi masy gwiazdy neutronowej powyżej, którego musi ona zapaść się do czarnej dziury badź gwiady kwarkowej. Wartość tej granicy nie jest jasno określona, ponieważ zależy od właściwości materii zdegenerowanej w gwieździe nutronowej, ale przyjmuj się, że jest to pomiędzy 2 a 3 masy Słońca.

2005-06-14 20:22:40+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (806/0.18)

*
*

* * 
ogrzewanie pływowe   tidal heating

Deformacja w ciasnym układzie podwójnym.    Wydzielanie ciepła przez tarcie wewnątrz ciała, powstającego skutek zmian rozkładu sił grawitacji podczas ruchu w pobliżu dużej masy. >>

* dalsze szczegóły

2004-04-01 20:44:55+02 Jan Urbański 2005-04-16 11:19:09+02 Karol Langner

Szczegóły (1462/0.30)

*
*

* * 
okres syderyczny   sideric peroid

Okres obiegu satelity wokół ciała centralnego, mierzony jako czas pomiędzy chwilami w których konfiguracja tych ciał jest identyczna względem gwiazd; czas potrzebny na zakreślenie 360o na orbicie. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-10 21:59:48+02 Karol Langner

Szczegóły (1098/0.24)

*
*

* * 
okres synodyczny   synodic period

Okres obiegu satelity wokół ciała centralnego, mierzony jako czas pomiędzy chwilami w których konfiguracja tych ciał, widziana z Ziemi lub innego miejsca obserwacji, jest identyczna. >>

* dalsze szczegóły

2005-04-10 22:00:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1122/0.25)

*
*

* * 
okultacja   occultation

Zjawisko obserwowalne; pozorne przejście odległego ciała niebieskiego (na ogół planety) za innym ciałem niebieskim. W wyniku okultacji ciało znajdujące się dalej od obserwatora staje się na pewien czas niewidoczne dla niego. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-20 22:10:52+02 Marcin Nowakowski

Szczegóły (1037/0.23)

*
*

* * 
olbrzym   giant star

Gwiazda III klasy jasności; ciąg olbrzymów stanowi niejednorodną grupę gwiazd, wśród których spotykamy gwiazdy na różnych etapach ewolucji.

2002-04-08 10:56:38+02 Anna Marszałek 2005-04-16 11:26:30+02 Karol Langner

Szczegóły (1539/0.27)

*
*

* * 
oliwin   olivine

oliwin    Ortokrzemian, bezbarwny, żółtozielony lub brunatny minerał krystalizujący w układzie rombowym, stanowiący element zasadowych skał magmowych; jest stosowany do wyrobu materiałów ogniotrwałych i w jubilerstwie oraz jako surowiec do otrzymywania związków magnezu. >>

* dalsze szczegóły

2005-10-25 15:52:59+02 Andrzej Żukowski

Szczegóły (1257/0.29)

*
*

* * 
opozycja   oposition

Mars w opozycji    Położenie planety na niebie w przeciwnym kierunku do Słońca podczas obserwacji z innej planety. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-14 01:07:18+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-16 11:47:50+02 Karol Langner

Szczegóły (1864/0.33)

*
*

* * 
optyka adaptatywna   adaptive optics

Optyka adaptatywna jest stosowana we współczesnej astronomii w celu wyeliminowania zaburzeń powodowanych drganiami atmosfery. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-02 13:43:27+02 Wojtek Rutkowski

Szczegóły (1850/0.32)

*
*

* * 
optyka aktywna   active optics

System kontrolowany komputerowo, mający kompensować dystorsję pochodzącą od luster teleskopu, spowodowaną przez grawitację. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 15:46:35+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (873/0.19)

*
*

* * 
orbita   orbit

Keplerowskie parametry orbitalne    Krzywa, po której jedno ciało niebieskie okrąża drugie, wyznaczone oddziaływaniem grawitacyjnym. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-24 01:31:06+02 Wojciech Lizakowski 2005-05-14 12:48:05+02 Karol Langner

Szczegóły (3024/0.54)

*
*

* * 
orbita biegunowa   polar orbit

Orbita obiegająca ciało centralne w kierunku prostopadłym do jego ruchu obrotowego (dla Ziemi jest to kierunek południe-północ). >>

* dalsze szczegóły

2002-06-27 00:06:05+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-16 14:04:06+02 Karol Langner

Szczegóły (1762/0.31)

*
*

* * 
orbita geostacjonarna   geostationary orbit

Orbita, w której satelita znajduje się cały czas nad tym samym punktem powierzchni ciała centralnego. >>

* dalsze szczegóły

2004-07-02 00:38:16+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-16 14:07:13+02 Karol Langner

Szczegóły (2598/0.46)

*
*

* * 
orbita geosynchroniczna   geosynchronous orbit
orbita geostacjonarna   geostationary orbit

Orbita, w której satelita znajduje się cały czas nad tym samym punktem powierzchni ciała centralnego. >>

* dalsze szczegóły

2004-07-02 00:38:16+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-16 14:07:13+02 Karol Langner

Szczegóły (2598/0.46)

*
*

* * 
orbita okołoziemska niska   low-earth orbit

Orbita satelity na wysokości dużo poniżej orbity , zazwyczaj 350-1400 km nad powierzchnią Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-12 01:51:30+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-11 14:53:48+02 Karol Langner

Szczegóły (1222/0.22)

*
*

* * 
Orion   Orion

Orion, gwiazdozbiór okołorównikowy.    Orion (łac. Orion, dopełniacz Orionis, skrót Ori) to gwiazdozbiór okołorównikowy (zobacz inne gwiazdozbiory), jeden z najłatwiej dostrzegalnych na niebie. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-16 14:13:33+02 Karol Langner

Szczegóły (2507/0.51)

*
*

* * 
Orzeł   Eagle

Orzeł, gwiazdzbiór nieba północnego    Orzeł (łac. Aquila, dopełniacz Aquilae, skrót Aql) to duży gwiazdozbiór nieba północnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-03 19:59:03+02 Karol Langner

Szczegóły (1471/0.32)

*
*

* * 
Ołtarz   Altar

Trójkąt Południowy, Węgielnica, i Ołtarz    Ołtarz (łac. Ara, dopełniacz Arae, skrót Ara) to mały, kiepsko widoczny gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 07:05:18+02 Karol Langner

Szczegóły (1092/0.24)

*
*

* * 
oś świata   axis of the universe

Średnica sfery niebieskiej równoległa do osi Ziemi, inaczej prosta wokół której odbywa się dobowy obrót sfery niebieskiej.

2003-02-22 16:34:05+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1151/0.21)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie