AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
radian   radian

Kąt płaski zawarty pomiędzy promieniami koła, wycinający z okręgu tego koła łuk o długości jednego promienia; 1 rad = 360o/2π = 57,29578, a 1o =0,017453 rad.

2002-06-17 00:35:28+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-20 09:52:32+02 Karol Langner

Szczegóły (1880/0.34)

*
*

* * 
Rak   Crab

Rak, gwiazdozbiór należący do zodiaku    Rak (łac. Cancer, dopełniacz Cancri, skrót Cnc) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) należący do Zodiaku. Słońce przebywa na jego tle od 21. czerwca do 22. lipca. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-23 10:16:44+02 Karol Langner

Szczegóły (1523/0.31)

*
*

* * 
region aktywny   active region

Obszar poza atmosferą Słońca, w którym pole magnetyczne pochodzące od podpowierzchniowych warstw powoduje powstawanie niezwykłych struktur zwiazanych z aktywnością słoneczną. >>

* dalsze szczegóły

2005-02-07 16:01:02+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (865/0.19)

*
*

* * 
rentgenowskie promieniowanie   
promieniowanie rentgenowskie   X-rays

Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X, promienie X lub promieniowanie rtg) to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 5 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenwskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. >>

* dalsze szczegóły

2005-06-20 22:40:16+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1514/0.34)

*
*

* * 
rok świetlny   light year

Odległość, jaką w ciągu roku pokonuje światło w próżni, równa w przybliżeniu 9,46 bilionów (1012) kilometrów lub 0,307 parseka. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-12 18:44:11+01 Michał Matraszek 2005-04-20 10:00:49+02 Karol Langner

Szczegóły (3157/0.55)

*
*

* * 
Rosetta   Rosetta

Rosetta i jej lądownik    Pierwsza sonda kosmiczna mająca orbitować i lądować na powierzchni komety gdy ta zbliża sie do Słońca. >>

* dalsze szczegóły

2005-05-05 10:41:59+02 Karol Langner

Szczegóły (1055/0.23)

*
*

* * 
rozbłysk chromosferyczny   
chromosferyczny rozbłysk   

Rozbłysk słoneczny z 2 kwietnia 2001 roku    Jeden z elementów aktywności Słońca; rozbłyski chromosferyczne zachodzą w chromosferze i polegają na gwałtownym (w ciągu kilku minut) pojaśnieniu relatywnie małego obszaru (mniej niż 0,1% powierzchni Słońca) >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 23:00:36+02 Marcin Marszałek

Szczegóły (1997/0.36)

*
*

* * 
rozpad Alfa   
cząstka Alfa   Alpha particle

Jądro atomu Helu, emitowane przez rozpadu Alfa substancji promieniotwórczej. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-07 01:01:16+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (2270/0.43)

*
*

* * 
ruch apsyd   
przesunięcie peryhelium   advance of perihelion

Powolna rotacja osi głównej ciała niebieskiego na orbicie w tym samym kierunku, w którym ono się obraca. >>

* dalsze szczegóły

2005-03-02 22:36:21+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-20 10:13:48+02 Karol Langner

Szczegóły (806/0.17)

*
*

* * 
ruch obrotowy   circular motion

Ruch, w którym wszystkie punkty bryły sztywnej poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej, zwanej osią obrotu. >>

* dalsze szczegóły

2005-12-11 19:41:25+01 Karol Langner

Szczegóły (1097/0.25)

*
*

* * 
ruch własny   

Kątowe przesunięcie gwiazdy na niebie w ciągu jednego roku wynikające zarówno z jej ruchu tangencjalnego, jak i ruchu Układu Słonecznego w Galaktyce (składowa paralaktyczna ruchu własnego). >>

* dalsze szczegóły

2003-01-28 19:26:43+01 Marcin Marszałek 2005-04-20 10:11:11+02 Karol Langner

Szczegóły (983/0.18)

*
*

* * 
Rufa   Stern

Rufa, gwaizdozbiór nieba południowego    Rufa (łac. Puppis, dopełniacz Puppis, skrót Pup) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:55:33+02 Karol Langner

Szczegóły (1125/0.23)

*
*

* * 
równik   equator

Równik Ziemi    Linia biegnąca wokół globu, w połowie pomiędzy jego dwoma biegunami - powierzchnia na równiku planety będącej prawie sferyczną jest równoległą do osi obrotu. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-17 04:05:29+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-20 10:08:37+02 Karol Langner

Szczegóły (3317/0.60)

*
*

* * 
równoleżnik   parallel

Rozmieszczenie rownoleżników na Ziemi    Koło powstałe w wyniku przecięcia powierzchni globu płaszczyzną prostopadłą do jej osi obrotu.

* opis zdjęcia

2002-07-17 03:34:24+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-20 10:09:33+02 Karol Langner

Szczegóły (2567/0.46)

*
*

* * 
Ryś   Lynx

Ryś, gwiazdozbiór nieba północnego    Ryś (łac. Lynx, dopełniacz Lyncis, skrót Lyn) to gwiazdozbiór nieba północnego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:55:40+02 Karol Langner

Szczegóły (1154/0.23)

*
*

* * 
Ryby   Fish

Ryby, gwiazdozbiór należący do zodiaku    Ryby (łac. Pisces, dopełniacz Piscium, skrót Psc) to dosć ciemny gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) należący do zodiaku. Słońce przebywa na jego tle tego od 19. lutego marca do 20. marca. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-05-14 16:10:41+02 Karol Langner

Szczegóły (1589/0.35)

*
*

* * 
Rzeźbiarz   Sculptor

Gwiazdozbiór Rzeźbiarza    Rzeźbiarz (łac. Sculptor, Sculptoris, Scu) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory) wyobrażony w 1751 przez Lacaille'a jako rzeźbiarskie dłuto i młotek. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-20 10:11:29+02 Karol Langner

Szczegóły (1112/0.23)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie