AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
Sagittarius   Sagittarius
Strzelec   Archer

Strzelec, gwiazdozbiór należący do zodiaku    Strzelec (łac. Sagittarius, dopełniacz Sagittarii, skrót Sgr) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) będący częścią Zodiaku. Słońce przebywa na jego tle od 22 listopada do 21 grudnia. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-23 10:16:11+02 Karol Langner

Szczegóły (2898/0.58)

*
*

* * 
samolot kosmiczny   
wahadłowiec   space shuttle

Endeavour kończy misję STS-111    Statek kosmiczny wielokrotnego użytku, składający się z samolotu orbitalnego, rakietowych silników wspomagających, i zewnętrznego zbiornika paliwa (jedyna część wahadłowca nie wykorzystywana ponownie). >>

* dalsze szczegóły

2003-07-16 04:07:24+02 Wojciech Lizakowski 2005-05-14 11:53:35+02 Karol Langner

Szczegóły (2772/0.49)

*
*

* * 
samorództwo   
abiogeneza   abiogenesis

Spontaniczne powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. >>

* dalsze szczegóły

2005-01-22 21:32:37+01 Wojciech Lizakowski 2005-05-07 19:35:32+02 Karol Langner

Szczegóły (1185/0.25)

*
*

* * 
satelita   satellite

Space Interferometry Mission    Ciało o małej masie w porównaniu do masy ciała, wokół którego biegnie na stabilnej orbicie; satelity dzieli się na naturalne (księżyce planet) i sztuczne (stworzone przez człowieka). >>

* dalsze szczegóły

2003-07-29 00:10:38+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:12:30+02 Karol Langner

Szczegóły (2841/0.50)

*
*

* * 
satelita aktywny   active satellite

Satelita mający na swoim pokładzie sprzęt, włączając w to pokładowe zapasy energii wykorzystywane do zbierania, przetwarzania, i wysyłania danych.

2005-02-07 16:04:17+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1070/0.23)

*
*

* * 
satelita astronomiczny   astronomical satellite

Space Interferometry Mission    Satelita wykorzystywany do różnego rodzaju czynności niemożliwych do wykonania z powierzchni Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-29 00:14:49+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:05:41+02 Karol Langner

Szczegóły (1675/0.30)

*
*

* * 
satelita geofizyczny   geophysical satellite

Satelita służący do śledzenia warunków na Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2002-08-28 16:00:51+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:09:04+02 Karol Langner

Szczegóły (1816/0.32)

*
*

* * 
satelita meteorologiczny   meteorological satellite

Satelita wykorzystywany do badania warunków pogodowych i zmian klimatycznych na Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-27 00:14:40+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:11:44+02 Karol Langner

Szczegóły (2174/0.39)

*
*

* * 
satelita nawigacyjny   navigational satellite

Satelita wykorzystywany do nawigacji naziemnej. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-27 00:50:28+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:14:10+02 Karol Langner

Szczegóły (1838/0.33)

*
*

* * 
satelita telekomunikacyjny   telecomunication satellite

Sieć satelitów Iridium    Satelita na orbicie okołoziemskiej wykorzystywany do przesyłania informacji pomiędzy różnymi miejscami na powierzchni Ziemi. >>

* dalsze szczegóły

2002-07-08 04:18:48+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 11:18:05+02 Karol Langner

Szczegóły (2504/0.44)

*
*

* * 
Saturn   Saturn

Saturn w obiektywie Voyagera 1    Szósta planeta w Układzie Słonecznym licząc od Słońca >>

* dalsze szczegóły

2004-05-26 00:55:58+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:15:31+02 Karol Langner

Szczegóły (2734/0.49)

*
*

* * 
Sculptor   
Rzeźbiarz   Sculptor

Gwiazdozbiór Rzeźbiarza    Rzeźbiarz (łac. Sculptor, Sculptoris, Scu) to gwiazdozbiór nieba południowego (zobacz inne gwiazdozbiory) wyobrażony w 1751 przez Lacaille'a jako rzeźbiarskie dłuto i młotek. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-20 10:11:29+02 Karol Langner

Szczegóły (1121/0.23)

*
*

* * 
Sekstans   Sextant

Hydra i Sekstans, gwiazdozbiory nieba południowego    Sekstans (łac. Sextans, dopełniacz Sextantis, skrót Sex) to słabo widoczny gwiazdozbior w okolicach równika niebieskiego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:59:51+02 Karol Langner

Szczegóły (1099/0.24)

*
*

* * 
sekunda   second

Jednostka czasu w układzie SI, równa czasowi trwania 9 192 631 770 okresów fali świetlenej promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu-133.

2002-06-15 23:23:33+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:18:58+02 Karol Langner

Szczegóły (1458/0.26)

*
*

* * 
sekunda kątowa   arc second

Miara bardzo małych kątów; jedna sekunda kątowa (1'') odpowiada 1/60 minuty katowej, czyli 1/3600 stopnia.

2004-06-06 01:57:45+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:21:23+02 Karol Langner

Szczegóły (1164/0.24)

*
*

* * 
selenografia   selenography

Nauka zajmująca się badaniami Księżyca i zjawisk z nim związanych.

2005-04-10 21:13:49+02 Karol Langner

Szczegóły (1051/0.23)

*
*

* * 
Sextans   Sextans
Sekstans   Sextant

Hydra i Sekstans, gwiazdozbiory nieba południowego    Sekstans (łac. Sextans, dopełniacz Sextantis, skrót Sex) to słabo widoczny gwiazdozbior w okolicach równika niebieskiego (zobacz inne gwiazdozbiory). >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-03-31 06:59:51+02 Karol Langner

Szczegóły (1099/0.24)

*
*

* * 
sfera niebieska   celestial sphere

Twór geometryczny - sfera o dowolnym promieniu, w środku której znajduje się obserwator; pojęcie pomocne w określaniu kierunków do ciał niebieskich na niebie. >>

* dalsze szczegóły

2001-12-26 22:04:58+01 Marcin Marszałek 2005-04-07 11:03:19+02 Karol Langner

Szczegóły (2137/0.37)

*
*

* * 
SI   systeme international
układ SI   SI unit system

Akronim od Systeme International d'Unites - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar uchwalony na XI Generalnej Konferencji Miar w 1980 roku jako spójny metryczny system podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich wielokrotności określonych odpowiednimi przedrostkami. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 00:18:21+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:29:46+02 Karol Langner

Szczegóły (1758/0.31)

*
*

* * 
siła grawitacji   
grawitacja   gravity

Jedno z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie zachodzące pomiędzy wszystkimi obiektami obdarzonymi masą.

2005-07-13 11:02:22+02 Tomasz Sowiński

Szczegóły (1339/0.30)

*
*

* * 
siła przyśpieszania   acceleration stress

Fizjologiczny efekt odczuwany podczas przyśpieszania lub zwalniania, działający zmiennie wraz z intensywnością i czasem trwania przyśpieszenia.

2005-01-22 23:34:53+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:31:37+02 Karol Langner

Szczegóły (755/0.16)

*
*

* * 
skala Fahrenheita   Fahrenheit's scale

Skala temperatury zaproponowana w 1725 przez Gabriela Daniela Fahrenheita; punktem zerowym jest temperatura zamarzania mieszaniny salmiaku z lodem. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 19:53:45+01 Marcin Marszałek

Szczegóły (2476/0.43)

*
*

* * 
Smok   Dragon

Gwiazdozbiór Smoka    Smok (łac. Draco, dopełniacz Draconis, skrót Dra) to gwiazdozbiór okołobiegunowy nieba pólnocnego (zobacz inne gwiazdozbiory), usytuowany pomiędzy Małą i Wielką Niedźwiedzicą. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-02 10:22:00+02 Karol Langner

Szczegóły (1678/0.34)

*
*

* * 
Słońce   Sun

Wybuch koronalny z 1 lipca 2002 roku    Centralna gwiazda w Układzie Słonecznym i najjaśniejszy obiekt na ziemskim niebie. >>

* dalsze szczegóły

2003-07-15 05:23:41+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 19:41:28+02 Karol Langner

Szczegóły (3672/0.70)

*
*

* * 
Słońce aktywne   
aktywne Słońce   active sun

Stan Słońca charakteryzujacy się dużą jego aktywnością i większą niż zwykle ilością plam słonecznych i flar; stan ten jest związany z maksimum cyklu słonecznego.

2005-02-07 16:16:41+01 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (940/0.20)

*
*

* * 
soczewka   lens

Podstawowe rodzaje soczewek    Bryła przezroczystego materiału, składająca się z jednego lub kilku płaskich bloków (zwykle szkła, ale też tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, parafiny, lub kropli wody), którego przynajmniej jedna powierzchnia jest wycinkiem sfery lub hiperboli parabolicznej. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Fizyka teleskopu

2002-01-29 12:43:34+01 Agata Karska 2005-03-26 15:45:16+01 Karol Langner

Szczegóły (2005/0.35)

*
*

* * 
soczewka Barlowa   
telekonwerter   teleconverter

Soczewka Barlow'a    Przyrząd służący do kilkukrotnego zwiększania ogniskowej danej soczewki, przymocowywany pomiędzy obiektywem a okularem lub aparatem fotograficznym.

* opis zdjęcia

2002-01-29 15:49:23+01 Agata Karska 2005-04-23 19:53:03+02 Karol Langner

Szczegóły (997/0.17)

*
*

* * 
soczewkowanie grawitacyjne   gravitational lensing

Soczewkowanie grawitacyjne (II)    Efekt będący konsekwencją przewidzianego przez Alberta Einsteina wpływu grawitacji na tor światła - fotony w pobliżu dużej masy poruszają się nie po prostej drodze lecz po krzywej, dzięki czemu obserwator widzi obraz obiektu znajdującego się za soczewką. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-21 00:05:08+01 Andrzej Nowojewski 2005-04-23 20:26:50+02 Karol Langner

Szczegóły (1883/0.33)

*
*

* * 
sol   sol

Nazwa doby marsjańskiej, o parę minut dłuższa od ziemskiej i wynosi 24 godziny, 39 minut.

2004-04-18 12:30:56+02 Anna Marszałek

Szczegóły (1293/0.26)

*
*

* * 
spacer kosmiczny   extra vehicular activity
EVA   EVA

Początek pierwszego spaceru STS-109    Działania wykonywane w przestrzeni kosmicznej poza statkim, w specjalnym skafandrze kosmicznym będącym na własnym zasilaniu. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-17 01:26:41+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1715/0.30)

*
*

* * 
spikula   
chromosferyczna bryzga   

Rodzaj aktywności słonecznej, objawiającej się jasnymi fontannami materii wyrzucanych z dolnych warstw chromosfery Słońce. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-01 20:58:15+02 Marcin Marszałek 2005-03-30 20:39:03+02 Karol Langner

Szczegóły (1132/0.20)

*
*

* * 
stała słoneczna   solar constant

Moc promieniowania Słońca w próźni (we wszystkich długościach fali) padającego na jednostkę powierzchni, ustawionej prostopadle do promieni słonecznych, w próżni. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-11 17:29:28+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 18:42:38+02 Karol Langner

Szczegóły (2411/0.43)

*
*

* * 
stała struktury subtelnej   fine structure constant

Wielkość oznaczana przez α, wiążąca podstawowe stałe fizyczne: ładunek elektronu, prędkość światła w próżni, oraz stałą Plancka. >>

* dalsze szczegóły

2003-11-26 18:05:24+01 Jan Urbański 2005-04-23 20:52:20+02 Karol Langner

Szczegóły (1427/0.28)

*
*

* * 
stacja kosmiczna   space station

ISS widziana z wahadłowca    Sztuczny satelita orbitujący Ziemię lub inne ciało niebieskie, przystosowany do przebywania w nim ludzi przez kilka tygodni lub miesięcy. >>

* dalsze szczegóły

2003-02-14 23:02:04+01 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 20:43:52+02 Karol Langner

Szczegóły (1231/0.23)

*
*

* * 
start bezpośredni   
bezpośredni start   

Start statku kosmicznego bezpośrednio z powierzchni jednej planety, bez wejścia na orbicie.

2002-06-25 22:08:44+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (822/0.15)

*
*

* * 
steradian   steradian

Jednostka pochodna w układzie SI, określająca kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli i wycinający z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.

2002-06-15 23:44:49+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-23 20:52:01+02 Karol Langner

Szczegóły (1139/0.20)

*
*

* * 
stop   alloy

Tworzywo metaliczne otrzymane przez stopienie dwóch lub więcej pierwiastków, z których co najmniej jeden, użyty w przeważającej ilości, jest metalem. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-23 15:48:00+01 Marcin Marszałek 2005-04-23 20:56:03+02 Karol Langner

Szczegóły (1005/0.17)

*
*

* * 
stopa   foot

Amerykańska jednostka długości; jedna stopa (ft) to 12 cali, czyli 30,48 cm. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-25 17:20:21+01 Marcin Marszałek 2005-04-23 20:57:30+02 Karol Langner

Szczegóły (1660/0.29)

*
*

* * 
Strzelec   Archer

Strzelec, gwiazdozbiór należący do zodiaku    Strzelec (łac. Sagittarius, dopełniacz Sagittarii, skrót Sgr) to gwiazdozbiór (zobacz inne gwiazdozbiory) będący częścią Zodiaku. Słońce przebywa na jego tle od 22 listopada do 21 grudnia. >>

* dalsze szczegóły
* więcej zdjęć: Gwiazdozbiory

2005-04-23 10:16:11+02 Karol Langner

Szczegóły (2898/0.58)

*
*

* * 
supernowa   supernova

SN1987A    Masywne gwiazdy ulegające znacznemu pojaśnieniu wskutek eksplozji; wyróżnia się supernowe typu I i II. >>

* dalsze szczegóły

2002-01-27 00:23:37+01 Agata Karska 2005-04-07 08:24:33+02 Karol Langner

Szczegóły (3995/0.69)

*
*

* * 
synchrotron   synchrotron

Akcelerator cykliczny przeznaczony do cząstek naładowanych, w którym cząstki są przyspieszane w polu elektrycznym o stałej częstotliwości wzbudzanym w szczelinach rezonatorów. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:07:42+01 Agata Karska 2005-04-23 21:10:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1101/0.19)

*
*

* * 
synchrotron elektronowy   electron synchrotron

Rodzaj akceleratora cyklicznego (zobacz też synchrotron), służącego do impulsowego, cyklicznego przyspieszania elektronów. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:06:32+01 Agata Karska 2005-04-23 21:09:04+02 Karol Langner

Szczegóły (1014/0.18)

*
*

* * 
synchrotron protonowy   proton synchrotron

Akcelerator cykliczny (zmodyfikowany synchrocyklotron; zobacz też synchrotron), pracujący impulsowo i możliwiający dalszą kompensację efektów relatywistycznych. >>

* dalsze szczegóły

2002-02-03 11:05:38+01 Agata Karska 2005-04-23 21:09:41+02 Karol Langner

Szczegóły (1015/0.18)

*
*

* * 
system planetarny   planetary system

Układ Słoneczny i układ wokół 47 Ursae Majoris    Układ złożony z szeregu planet obiegających wspólną gwiazdę.

* opis zdjęcia

2004-04-04 02:47:49+02 Wojciech Lizakowski 2005-04-18 10:42:15+02 Karol Langner

Szczegóły (1911/0.36)

*
*

* * 
Szczególna Teoria Względności   Special Theory of Relativity

Teoria zaproponowana w 1905 roku przez Alberta Einsteina, wyjąsniająca zachowanie się materii i światła dla dużych prędkości w inercjalnych układach odniesienia. >>

* dalsze szczegóły

2004-03-14 09:17:20+01 Łukasz Wiśniewski 2005-04-23 21:21:25+02 Karol Langner

Szczegóły (1491/0.30)

*
*

* * 
szok końcowy   termination shock

Sondy Voyager oddalają się od Słońca    Powierzchnia, na której wiatr słoneczny zwalnia do prędkości mniejszej od prędkości dźwięku; przy przekroczeniu tej bariery, wiatr słoneczny, jak każdy obiekt zwalniający z prędkości ponaddźwiękowej, przechodzi szok, stąd nazwa. >>

* dalsze szczegóły

2003-11-07 22:17:40+01 Anna Marszałek 2005-04-23 21:22:18+02 Karol Langner

Szczegóły (2311/0.45)

*
*

* * 
sztuczny satelita   

Space Interferometry Mission    Jest to urządzenie poruszające się po orbicie wokół ciała niebieskiego.

Pierwszym sztucznym satelitą Ziemi był satelia radziecki Sputnik. >>

* dalsze szczegóły

2002-06-27 00:54:49+02 Wojciech Lizakowski

Szczegóły (1935/0.34)

*
*

Wróć do indeksu
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie