AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
pływy   tidesPeriodyczne zmiany pziomu wody w morzach i oceanach Ziemi, na które skladają się odpływy i przypływy, a także odkształcenia powierzchni, spowodowane zmianami w oddziaływaniu grawitacyjnym Księżyca i w mniejszym stopniu Słońca.

W danym miejscu Ziemi przypływ obserwowany jest dwa razy w ciągu doby: gdy Księżyc jest najwyżej na niebie (gdy odległość od danego punktu do Księżyca jest najmniejsza), oraz po około 12 godzinach, kiedy odległość ta jest największa. Odpływy występują pomiędzy przypływami, również w cyklu półdobowym.

Siłę przypływową powodowaną przez Księżyc w danym punkcie (zgodnie z teorią Izaaka Newtona) można wyrazić jako ujemny gradient z potencjału przypływowego, równy Ω = gC(r2/L3)(1/3-cos2θ), gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim, C stałą zależna od rozmiarów i masy Ziemi i Księżyca, r odległością danego punktu na Ziemi od jej środka, L odległością Ziemi od Księżyca, θ odległością zenitalną środka tarczy Księżyca obserwowaną w danym punkcie.

Teoria Newtona opisuje powierzchnię stałego potencjału dla oceanu równomiernie pokrywającego Ziemię - powierzchnia ta jest elipsoidą obrotową o długiej osi pokrywającej się z aktualnym kierunkiem Ziemia-Księżyc. Analogicznie można opisać wpływ Słońca.

Największe przypływy występują, gdy momenty przypływu księżycowego i słonecznego pokrywają się. Mamy do czynienia wtedy z tak zwanymi pływami syzygijnymi. Gdy odejmują się od siebie, mówimy o pływach kwadraturowych.

Oprócz wody pływom podlega skorupa Ziemi (i analogicznie - Księżyca), odkształcenia na Ziemi sięgają 0,5 m, a dla Księżyca są kilkukrotnie większe. Ich badanie dostarcza wielu danych o szczegółach budowy wnętrza danego globu. Obserwuje się również pływowe wahania ciśnienia ziemskiego powietrza atmosferycznego.

Należy pamiętać, że pływy występują także w innych układach złożonych z przynajmniej dwóch ciał - w układach podwójnych gwiazd lub galaktyk.

Dodał: Marcin Marszałek - 2002-02-20 15:42:08+01
Uaktualnił: Marcin Marszałek - 2002-02-20 15:44:09+01
Uaktualnił: Karol Langner - 2005-04-18 12:03:14+02Czas dodania hasła: 2002-02-20 15:42:08+01

Czas ostatniego umieszczenia pośród nowości: 2005-04-18 12:03:14+02

W całości z hasłem zapoznało się osób: 1403

Czytelników dziennie: 0.25

*
*
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie