AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
hel   helium



Pierwiastek chemiczny należący do VIII grupy w układzie okresowym, oznaczany jako He.

Hel jest drugim po wodorze najlżejszym pierwiastkiem chemicznym i należy do pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych we wszechświecie. Powstaje w reakcjach syntezy termojądrowej we wnętrzach gwiazd. Procentową zawartość obfitość helu w gwiazdach oznacza się literą Y.

Jest to drugi najbardziej rozpowszechniony pierwiastek chemiczny we Wszechświecie, jednak na Ziemi występuje wyłącznie w ilościach śladowych (4 x 10-7% w górnych warstwach atmosfery). Hel występujący obecnie na Ziemi pochodzi z rozpadu jąder promieniotwórczych - praktycznie cały hel mogący występować w atmosferze pierwotnej Ziemi opuścił go, nie mogąc się związać z żadnym innym pierwiastkiem ze względu na swoją słabą reaktywność.

Hel występuje w dwóch izotopach trwałych - 3He i 4He - oraz czterech izotopach nietrwałych - 5He, 6He, 7He, oraz 8He.

Hel jest gazem szlachetnym i najmniej reaktywnym ze wszystkich pierwiastków chemicznych, o największej energii jonizacji. Dlatgo też hel nie ma żadnego znaczenia biologicznego. W przemyśle jest używany do chłodzenia gdy potrzebne są bardzo niskie temperatury, m.in. do chłodzenia zimnych nadprzewodników.

Ciekły hel występuje w odmianie helu I (o własnościach zwykłej cieczy) i helu II (stan nadciekły). Hel stały krystalizuje w układzie heksagonalnym.

Właściwości: gaz jednoatomowy, bezwonny, bezbarwny, obojętny chemicznie
Liczba atomowa: 2
Masa atomowa: 4.0026 u
Konfiguracja elektronowa: 1s2
Temperatura wrzenia: 4.216 K
Temperatura krzepnięcia: 0.95 K
Potencjał jonizacji: 24.587 eV

Dodał: Wojciech Lizakowski - 2003-05-28 03:08:19+02
Uaktualnił: Wojciech Lizakowski - 2003-05-28 04:03:18+02
Poprawił: Leszek Błaszczyk - 2005-02-15 14:03:49+01
Uaktualnił: Karol Langner - 2005-04-08 23:58:20+02



Czas dodania hasła: 2003-05-28 03:08:19+02

Czas ostatniego umieszczenia pośród nowości: 2005-04-08 23:58:20+02

W całości z hasłem zapoznało się osób: 1957

Czytelników dziennie: 0.37

*
*
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie