AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
plazma   plasmaSkoncentrowany gaz zjonizowanych cząstek, w którym część lub wszystkie elektrony zewnętrznych powłok atomowych zostały oddzielone od swoich atomów, względnie cząsteczek; często nazywana czwartym stanem skupienia materii.

Odrębność plazmy od innych stanów skupienia materii pierwszy zidentyfikował Sir William Crookes w 1879, a nazwę "plasma" nadał Irving Langmuir w 1928.

W plazmie współistnieją niezwiązane ze sobą energetycznie jony i elektrony - ponieważ są to cząstki naładowane, taki gaz zachowuje się inaczej niż obojętny, na przykład w obecności pól elektromagnetycznych. Pod względem właściwości elektrycznych, plazma jest podobna do metali.

Ze względu na specyficzne zjawiska, wyróżnia się plazmę zimną (o temperaturze rzędu 10 tys. K) i gorącą (o temperaturze ponad 1 mln K). Plazma zimna wykorzystywana jest w plazmotronach, w napędach plazmowych, w generatorach magnetohydrodynamicznych, gorąca zaś jest wytwarzana w celu badania warunków powstawania kontrolowanych reakcji termojądrowych.

Ogólny opis plazmy jako cieczy składa się z połączenia równań hydrodynamicznych Naviera-Stokesa oraz elektromagnetycznych Maxwella. Wynikający z tej kombinacji równań model, razem z odpowiednimi przybliżeniami, nosi nazwę magnetohydrodynamiki (MHD).

Fizyka plazmy jest ważna dla astrofizyki, ponieważ powstaje spontanicznie w temperaturach od 30 000 K do 1 000 000 K, czyli takich jakie panują we wnętrzach gwiazd. Występuje też w dyskach akrecyjnych, mgławicach, oraz materii międzygwiazdowej.

Dodał: Wojciech Lizakowski - 2003-06-03 01:18:49+02
Uaktualnił: Wojciech Lizakowski - 2003-06-03 01:21:43+02
Poprawił: Jan Urbański - 2003-12-10 22:36:03+01
Uaktualnił: Karol Langner - 2005-04-18 11:50:51+02
Poprawił: Michał Matraszek - 2008-05-20 16:13:35+02Czas dodania hasła: 2003-06-03 01:18:49+02

Czas ostatniego umieszczenia pośród nowości: 2005-04-18 11:50:51+02

W całości z hasłem zapoznało się osób: 1895

Czytelników dziennie: 0.36

*
*
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie