AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
troposefra   troposphereWarstwa atmosfery Ziemi znajdująca się najbliżej powierzchni Ziemi.

W troposferze znajduje się około 80% masy całej atmosfery Ziemi i prawie cała zawartość pary wodnej. W niej zachodzą procesy kształtujące pogodę i decydujące o klimacie.

Temperatura powietrza w troposferze spada o 0,6oC na każde 100 m wysokości. Na wysokości 11 km, temperatura wynosi około -55oC.

Troposfera jest różnej grubości w różnych częściach globu ziemskiego - największą grubość, około 17 km, ma w strefie międzyzwrotnikowej, najmniejszą zaś nad biegunami (około 6-8 km). Takie zróżnicowanie grubości wynika z nierównomiernego nagrzewania się powierzchni i różnych wartościach siły odśrodkowej na różnych szerokościach geograficznych.

Troposferę otacza cienka warstwa o jednakowej temperaturze w przekroju pionowym. Warstwę tę nazwano tropopauzą - rozdziela ona troposferę od następnej warstwy atmosfery, czyli stratosfery.

Dodał: Wojciech Lizakowski - 2004-10-16 11:29:12+02
Uaktualnił: Wojciech Lizakowski - 2004-10-16 11:36:22+02
Uaktualnił: Karol Langner - 2005-04-26 14:55:18+02Czas dodania hasła: 2004-10-16 11:29:12+02

Czas ostatniego umieszczenia pośród nowości: 2005-04-26 14:55:18+02

W całości z hasłem zapoznało się osób: 822

Czytelników dziennie: 0.17

*
*
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie