AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
gwiazda zmienna półregularna   semiregular variable starGwiazda zmienna pulsująca - czerwony olbrzym lub nadolbrzym - charakteryzująca się słabo zaznaczonym okresem pulsacji lub kilkoma nakładającymi się słabymi okresami.

Krzywe zmian jasności gwiazd nieregularnych mają z definicji mało regularne kształty. Jest w nich jednak pewna periodyczność, w przeciwieńśtwie do zmiennych nieregularnych. Wśród gwiazd półregularnych (SR) wyróżnia się cztery podtypy, oznaczane małymi literami alfabetu.

Podtyp SRa

Podtyp ten tworzą olbrzymy późnych klas widmowych, głownie M, C, i S, o krzywych zmian jasności często podobnych do krzywych gwiazd typu Mira Ceti. Obserwujemy u nich stosunkowo wyraźnie zaznaczony okres z przedziału 35-1200 dni. Amplituda zmian jasności wynosi około 2 wielkości gwiazdowe. Typową gwiazdą tego podtypu to gwiazda Z Aqr.

Podtyp SRb

Gwiazdy podobne do gwiazd podtypu SRa. Różnią się od nich tym, iż mają bardziej nieregularną krzywą zmian jasności i słabiej zaznaczone okresy z przedziału 20-2300 dni. TYpowy przedstawiciel podtypu SRb: AF Cyg.

Podtyp SRc

Podtyp ten tworzą głównie nadolbrzymy typu widmowego M, o okresach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy dni, często wzajemnie nakładających się na siebie. Amplituda zmian jasności u takich gwiazd wynosi około 1.0 magnitudo. Gwiazdy należące do tego podtypu są w większości obiektami młodymi, i obserwujemy je blisko płaszczyzny Drogi Mlecznej. Typowym przedstawicielem jest jasna gwiazda delta Cephei.

Podtyp SRd

W skład tej nielicznej grupy zmiennych półregularnych, wchodzą głównie olbrzymy i nadolbrzymy typów widmowych F, G, oraz K z okresami zmian jasności od 30 do 1 100 dni i amplitudami od 0.1 do 4 wielkości gwiazdowych.

Dodała: Agata Karska - 2002-01-26 15:51:06+01
Uaktualniła: Agata Karska - 2002-01-26 15:52:12+01
Poprawił: Wojciech Lizakowski - 2003-07-09 00:53:59+02
Uaktualnił: Karol Langner - 2005-04-07 09:54:05+02Czas dodania hasła: 2002-01-26 15:51:06+01

Czas ostatniego umieszczenia pośród nowości: 2005-04-07 09:51:38+02

W całości z hasłem zapoznało się osób: 1003

Czytelników dziennie: 0.17

*
*
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie