AstroWORDS  
AstroWORDS - Internetowy Słownik Astronomiczny
    
Promocja
AstroNET - Polski Portal Astronomiczny
...


* * 
metoda NB   NB methodMetoda Nijlanda-Błażki do obserwacji gwiazd zmiennych, będącą połączeniem metod Pickeringa i Argelandera.

Posługując się metodą NB, wybieramy najpierw porównania (oznaczane jako a i b) - jedną jaśniejszą a drugą słabszą od ocenianej gwiazdy zmiennej (v). Następnie oceniamy różnicę jasności między jedną z gwiazd porównania (z reguły wybieramy tę, której jasność jest bliższa jasności zmiennej), a gwiazdą zmienną w stopniach stosując kryteria oceny metody Argelandera.

Następnie dokonujemy oceny stosunku różnic (interwałów) jasności między zmienną, a obydwoma gwiazdami porównania. Zatem jeżeli obserwator ocenił różnicę jasności a-v na dwa stopnie, a stosunek różnic jasności v-b i a-v na trzy do jednego, to ocenę dwustronną dla tej obserwacji zapisujemy jako a2v6b.

Postępując analogicznie z kilkoma parami gwiazd porównania i korzystając ze wzorów podanych przez Argelandera, uzyskujemy jasność badanej gwiazdy zmiennej.

Metoda NB daje najdokładniejsze wyniki gdy różnica jasności między gwiazdami porównania nie jest zbyt duża. W przypadku dużej różnicy jasności, możemy ograniczyć się do oceny tylko stosunku różnic jasności pomiędzy gwiazdą zmienną a gwiazdami porównania.

Przykład - mamy trzy gwiazdy porównania. Dwie są jaśniejsze od zmiennej, a=8.2, b=8.3, i jedna słabsza, c=8.8. Oceny jasności uzyskane metodą Argelandera wynoszą a4v i b2v. Stosunki różnic jasności a-v i b-v do v-c wyniosły z kolei a1v2c i b2v3c, odpowiednio. Zatem oceny dwustronne będą wyglądały następująco: a4v8c i b4v6c. Obliczone jasności zmiennej wynoszą więc odpowiednio va,c=8.4 i vb,c=8.5, a średnia jasność gwiazdy zmiennej vśr=8.45.

Dodała: Agata Karska - 2002-01-28 22:50:11+01
Poprawił: Wojciech Lizakowski - 2003-07-09 01:59:52+02
Uaktualnił: Karol Langner - 2005-04-15 19:13:58+02Czas dodania hasła: 2002-01-28 22:50:11+01

Czas ostatniego umieszczenia pośród nowości: 2005-04-15 19:12:59+02

W całości z hasłem zapoznało się osób: 1050

Czytelników dziennie: 0.18

*
*
Do góry

© 2000-2009 - Klub Astronomiczny Almukantarat
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved
Nasze serwery są obecne w sieci dzięki uprzejmości WRuta
...
Najlepiej: 1024x768x16M, HTML 4.0, CSS 2.0, JavaScript
Wydawca:  Klub Astronomiczny Almukantarat
Azzie